Downloads

ИП: „Преустройство и смяна на предназначение без конструктивни промени“
размер: 732 KB
ИП: „Строителство на склад за пакетирани хранителни стоки и офис“
размер: 802 KB
ИП: „Изграждане на Газопроводно отклонение“
размер: 1038 KB
ИП: „Получаване на разрешително за водовземане на подземни води“
размер: 622 KB
ИП:„Основен ремонт на сепарираща инсталация“
размер: 904 KB
ИП: „Изграждане на нискоетажна цилищна сграда за сезонно ползване“
размер: 1154 KB
ИП: „Закупуване и подмяна на следните машини и оборудване“
размер: 1081 KB
ИП: „Доставка и монтаж на оборудване за преработка на мляко“
размер: 905 KB
ИП: „Промяна статуса на имота с цел застрояването му с обекти за автоуслуги“
размер: 1088 KB
ИП: „Закупуване на машини за месодобив и месопреработка и оборудване за пречиствателна станция“
размер: 853 KB
ИП: „Изграждане и регистрация на тръбен кладенец“
размер: 1013 KB
ИП: „Ремонт на съществуващи помещения и вътрешно преустройство във ветеринарна клиника“
размер: 661 KB
ИП: „Автомивка и пункт за монтаж и демонтаж на автомобилни гуми“
размер: 788 KB
ИП: "Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството"
размер: 860 KB
ИП: "Изработване на Подробно устройствен план за промяна на предназначението на земеделска земя"
размер: 840 KB
ИП: "Промяна на предназначението на земеделкса земя в предимно-производствена зона"
размер: 822 KB
ИП: "Изграждане на хале за инвентар"
размер: 593 KB
ИП: "Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи на площадка към кариера за добив на варовик "Лиляче" с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели Извор"
размер: 3485 KB
ИП: "Обособяване на цех за производство за шипки"
размер: 699 KB
ИП: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива" гр.Криводол община Криводол област Враца, с Вх. № ОВОС-ЕО-109 от 02.03.2022г.
размер: 1034 KB
ИП: "Разширяване на границите на ПИ с идентификатор 24668.4.107, след промяна на предназначението на ПИ 24668.4.240 и част от ПИ 24668.4.241" с.Дърманци, Община Мездра" Вх.№ОВОС-ЕО106 от 01.03.2022г.
размер: 976 KB
ИП: "Разширение на гробищен парк на с.Моравица", с.Моравица, община Мездра Вх.№ОВОС-ЕО-105 от 01.03.2022г.
размер: 1096 KB
Март 2022г.
размер: 1040 KB
ИП "Отглеждане на шипки", имот № 12749.247.55, м-ст "Гладния връх", с. Върбица, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-103 от 28.02.2022 г.
размер: 2471 KB
ИП "Изграждане на предприятие за съхранение и калибриране на зърно", гр. Криводол, общ. Криводол, с вх. № ОВОС-ЕО-101 от 28.02.2022 г.
размер: 2526 KB
ИП "Изграждане на хале за инвентар и паркинг за техника", гр. Криводол, общ. Криводол, с вх. № ОВОС-ЕО-100 от 28.02.2022 г.
размер: 1922 KB
ИП "Отглеждане на зеленчуци - оранжерийни и градински", с. Ботуня, общ. Криводол, с вх. № ОВОС-ЕО-98 от 25.02.2022 г.
размер: 2522 KB
ИП "Изместване на въздушното отклонение от ВЕ "Вола" 20kV до ТП-3", с. Паволче, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-97 от 25.02.2022 г.
размер: 2343 KB
ИП "Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на търговски обект", с иден. 12259.1023.14.5.45, ж.к. Самуил, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-96 от 24.02.2022 г.
размер: 2708 KB
ИП "Отглеждане на семкови овощни насаждения - ябълки", с идентификатор № 12259.617.4, м-ст "Коломановото", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-95 от 23.02.2022 г.
размер: 3131 KB
ИП "Създаване на мобилен обект: мобилна система за преработка и замразяване на плодове", с. Старо село, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-93 от 23.02.2022 г.
размер: 2054 KB
ИП "Преустройство на приемо-предавателна станция 5577", с идентификатор 12259.1012.234.15, гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-92 от 23.02.2022 г.
размер: 1767 KB
ИП "Преустройство на приемо-предавателна станция 5532" с идентификатор 37798.512.243.1, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, с вх. № ОВОС-ЕО-91 от 23.02.2022 г.
размер: 1766 KB
ИП "Преустройство на приемо-предавателна станция 5654" с идентификатор 47714.500.1199.1, гр. Мездра, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-90 от 23.02.2022 г.
размер: 1730 KB
ИП "Отглеждане на пчелни семейства, зеленчуци - градински пипер", с. Вировско, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-89 от 23.02.2022 г.
размер: 3874 KB
ИП "Ремонт и хидроизолация по покрив на сграда на община Роман", общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-88 от 22.02.2022 г.
размер: 1749 KB
ИП "Частичен ремонт на покрива на сграда на бивше училище НУ "Христо Ботев"", с. Радовене, общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-87 от 22.02.2022 г.
размер: 1802 KB
ИП "Основен ремонт покрив и сграда кметство", с. Хубавене, общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-86 от 22.02.2022 г.
размер: 1925 KB
ИП "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване", с. Веслец, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-78 от 21.02.2022 г.
размер: 2486 KB
ИП "Отглеждане на семкови овощни насаждения - круши", с идентификатор № 12259.617.6, м-ст "Коломановото", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-77 от 18.02.2022 г.
размер: 3071 KB
ИП "Отглеждане на 100 бр. пчелни семейства, увеличаване на техния брой на 130 и закупуване на восъкотопилка", обект с № 3360-0540, с. Рогозен, общ. Хайредин, с вх. № ОВОС-ЕО-85 от 22.02.2022 г.
размер: 2170 KB
ИП "Преустройство на приемо-предавателна станция 5515", разположена върху сграда с идентификатор 12259.1025.14.1, гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-84 от 21.02.2022 г.
размер: 1746 KB
ИП "Преустройство на приемо-предавателна станция 5517", разположена върху сграда с идентификатор 12259.1010.40.9", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-83 от 21.02.2022 г.
размер: 1751 KB
ИП "Промяна на предназначението на п.и. 15014.102.407",м-ст "Балкана", с. Главаци, общ. Криводол, с вх. № ОВОС-ЕО-82 от 22.02.2022 г.
размер: 3532 KB
ИП "Промяна предназначението на земеделска земя - п.и. 55070.18.112, м-ст "Коювица", с. Паволче, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-81 от 21.02.2022 г.
размер: 1789 KB
ИП "Промяна предназначението на земеделска земя - п.и. 12259.27.11", м-ст "Дребака", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-80 от 21.02.2022 г.
размер: 2030 KB
ИП "Промяна на предназначението на п.и. 12259.667.31", м-ст "Хаджиманов хан", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-79 от 21.02.2022 г.
размер: 1990 KB
ИП " Предприятие за преработка на череши", с. Старо село, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-76 от 18.02.2022 г.
размер: 3741 KB
ИП " Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа", поземлен имот с идентификатор 02912.70.293, с. Баурене, общ. Криводол, с вх. № ОВОС-ЕО-72 от 16.02.2022 г.
размер: 3116 KB
ИП " Изграждане на Фотоволтаична инсталация", поземлен имот с идентификатор 06598.12.2, с. Брусен, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-68 от 16.02.2022 г.
размер: 2181 KB
ИП " Провеждане на възобновителна сеч", имот кад. № 43654.104.20, с. Лик, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-115 от 16.02.2022 г.
размер: 1560 KB
ИП " Провеждане на възобновителна сеч", имот кад № 44745.102.2, с. Люти брод, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-114 от 16.02.2022 г.
размер: 1008 KB
Горскостопанска програма за имот № 03438.56.29, землище с. Бели извор, общ. Враца , с вх. № БРЗТ-113 от 16.02.2022 г.
размер: 888 KB
Горскостопанска програма за частни имоти № 40693.210.8 и № 40693.211.8 , землище с. Курново, общ. Роман, с вх. № БРЗТ-111 от 16.02.2022 г.
размер: 841 KB
ИП " Разширение на съществуваща Фотоволтаична инсталация", с. Попица, общ. Бяла Слатина, с вх. № ОВОС-ЕО-71 от 16.02.2022 г.
размер: 3504 KB
ИП " Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-67 от 15.02.2022 г.
размер: 2872 KB
План-извлечение за горски имот № 12749.429.28, землище с. Върбица, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-109 от 14.02.2022 г.
размер: 827 KB
Горскостопанска програма с проектирана възобновителна сеч - краткросрочно постепенно-осеменителна фаза с кад. № 81400.150.33, с. Чирен , общ. Враца, с вх. № БРЗТ-108 от 14.02.2022 г.
размер: 1299 KB
План-извлечение с проектирана възобновителна сеч-постепенно-котловинна № 11555.21.5 в с. Власатица, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-106 от 11.02.2022 г.
размер: 256 KB
Горскостопанска програма за частен имот № 72432.54.74, землище с. Типченица, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-105 от 11.02.2022 г.
размер: 220 KB
ИП " Отглеждане на коне", с. Елисейна, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-64 от 10.02.2022 г.
размер: 609 KB
ИП " Проектиране и строителство на 9 вилни сгради", с. Зверино, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-63 от 10.02.2022 г.
размер: 417 KB
Горскостопанска програма за имот № 16256.72.60, землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-103 от 10.02.2022 г.
размер: 123 KB
Горскостопанска програма за имот № 49223.89.6, с. Мраморен, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-102 от 10.02.2022 г.
размер: 120 KB
ИП " Модернизация на технологично оборудване и изграждане на фотоволтаична инсталация", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-59 от 10.02.2022 г.
размер: 707 KB
ИП " Изграждане на автомивка", с. Манастирище, общ. Хайредин, с вх. № ОВОС-ЕО-58 от 10.02.2022 г.
размер: 985 KB
ИП " Разширяване и развитие на пчелин", м-ст Череша, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-57 от 09.02.2022 г.
размер: 1029 KB
ИП " Ремонт на участъци по топлопреносна мрежа",на " Топлофикация-Враца, гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-61от 10.02.2022 г.
размер: 2046 KB
ИП " Основен ремонт и реконструкция", "Дом на алпиниста",гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-143-(14) от 10.02.2022 г.
размер: 3273 KB
Горскостопанска програма за имот № 72521.509.42, землище с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с вх. № БРЗТ-97 от 08.02.2022 г.
размер: 510 KB
Горскостопанска програма за имот № 16897.154.40, землище с. Горно Пещене, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-96 от 08.02.2022 г.
размер: 282 KB
ИП " Разширяване на пчелин", с. Осен, общ. Криводол, с вх. № БРЗТ-95 от 08.02.2022 г.
размер: 671 KB
Горскостопанска програма за имот № 171019, землище с. Лиляче и №101009, землище с. Веслец, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-94 от 08.02.2022 г.
размер: 138 KB
Горскостопанска програма за имот № 11555.18.56, землище с. Власатица, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-93 от 08.02.2022 г.
размер: 133 KB
Горскостопанска програма за имот № 11555.12.44, землище с. Власатица, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-92 от 08.02.2022 г.
размер: 135 KB
ИП: "Модернизация на съществуващ цех за термична обраборка на месни продукти, с цел разширяване на асортимента", гр. Враца, общ. Враца, свх. № ОВОС-ЕО-52 от 07.02.2022 г.
размер: 459 KB
Горскостопанска програма за имот № 44759.158.46, землище с. Люти дол, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-91 от 07.02.2022 г.
размер: 286 KB
Горскостопанска програма за имоти № 05894.118.5 и № 05894.123.47, землище с. Ботуня, общ. Криводол, с вх. № БРЗТ-88 от 04.02.2022 г.
размер: 521 KB
Горскостопанска програма за имот № 81400.134.26, землище с. Чирен, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-87 от 04.02.2022 г.
размер: 519 KB
Горскостапанска програма за имот № 81400.134.27, землище с. Лиляче, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-86 от 04.02.2022 г.
размер: 528 KB
ИП: "Отглеждане на пчелнисемейства, зеленчуци-лук и картофи", с. Градешница, общ. Криводол, свх. № ОВОС-ЕО-51 от 04.02.2022 г.
размер: 1800 KB
ИП: "Сграда за обществено обслужване (магазин и офис)", гр. Козлодуй, с вх. № ОВОС-ЕО-44 от 03.02.2022 г.
размер: 1037 KB
ИП: "Реконструкция и разширение на бензиностанция с оглед съхранение и продажба на газ за автомобили", гр. Враца, свх. № ОВОС-ЕО-43 от 03.02.2022 г.
размер: 3091 KB
Горскостопанска програма за имоти № 40693.271.4, № 40693.237.21 и № 40693.202.11, землище с. Курново, общ. Роман, с вх. № БРЗТ-85 от 04.02.2022 г.
размер: 616 KB
Горскостопанска програма за имот № 40693.236.3, землище с. Курново, общ. Роман, с изх. № БРЗТ-84 от 04.02.2022 г.
размер: 439 KB
ИП: " "Изграждане на жилищна сграда", вх. № ОВОС-ЕО-42 от 03.02.2022 г.
размер: 1982 KB
ИП: "Смяна на НТП на имот /земеделска земя/ от Ливада в Нива-обработваема земя", вх. № ОВОС-ЕО-41 от 03.02.2022 г.
размер: 912 KB
Горскостопанска програма за имот № 40693.211.5, землище с. Курново, общ. Роман, с вх. № БРЗТ-78 от 02.02.2022 г.
размер: 417 KB
Горскостопанска програма за имот № 40645.158.261, землище с. Кунино, общ. Роман, с вх. № БРЗТ-77 от 02.02.2022 г.
размер: 507 KB
Горскостопанска програма за имот № 40645.156.232, землище с. Кунино, общ. Роман, с вх. № БРЗТ-76 от 02.02.2022 г.
размер: 440 KB
Горскостопанска програма за имоти № 69554.106.91, № 69554.106.31 и № 69554.100.13, землище с. Стояновци, общ. Роман
размер: 579 KB
Горскостопанска програма за имот № 08438.56.30, землище с. Бели извор, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-74 от 02.02.2022 г.
размер: 518 KB
Горскостопанска програма за имот № 12704.245.12, землище с. Върбешница, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-73 от 01.02.2022 г.
размер: 691 KB
ИП: "Отглеждане на пчелни семейства във връзка с кандидатстване по т. 6.3 от ПРСР", с вх. № ОВОС-ЕО-40 от 01.02.2022 г.
размер: 1429 KB
ИП: "Смяна предназначението на земеделска земя с оглед нискоетажно жилищно застрояване за собствени нужди", землище гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-38 от 01.02.2022 г.
размер: 865 KB
ИП: "Съществуваща дейност по събиране и сортиране на хартиени, картонени и полиетиленови отпадъци от опаковки, с вх. № ОВОС-ЕО-37 от 01.02.2022 г.
размер: 917 KB
горскостопанска програма за имоти № 40693.227.6 и № 40693.226.36, в землището на с. Курново, общ. Роман, с вх. № БРЗТ-72 от 01.02.2022 г.
размер: 438 KB
Горскостопанска програма за имоти № 40693.231.26 и № 40693.226.38, в землището на с. Курново, общ.Роман, с вх. № БРЗТ-71 от 01.02.2022 г.
размер: 446 KB
Горскостопанска програма за имоти № 40693.227.7 и № 40693.226.37 в землището на с. Курново,общ. Роман, с вх. № БРЗТ-70 от 01.02.2022 г.
размер: 445 KB
Горскостопанска програма за имот №12259.308.19, в землището на гр. Враца, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-69 от 01.02.2022 г.
размер: 587 KB
Горскостопанска програма за имот № 44728.51.49, в землището на с. Лютаджик, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-68 от 01.02.2022 г.
размер: 593 KB
Горскастопанска програма за имот № 38875.124.49 в землището на с. Косталево, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-67 от 01.02.2022 г.
размер: 575 KB
Горскостопанска програма за имот № 38875.124.52 в землището на с. Косталево, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-66 от 01.02.2022 г.
размер: 723 KB
Февруари 2022 г.
размер: 1040 KB
Горскостопанска програма за имоти № 35314.216.2; № 35314.214.12 и № 35314.213.128, землище с. Кален, общ. Чездра, обл. Враца, с вх. № БРЗТ-60 от 30.01.2022г.
размер: 643 KB
Горскостопанска програма за имот № 72521.500.15 в землището на с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с вх. № БРЗТ-59 от 27.01.2022 г.
размер: 420 KB
Горскосгопанска програма за имот № 81400.142.6 в землището на с. Чирен, общ. Враца, з вх. № БРЗТ-58 от 27.01.2022 г.
размер: 524 KB
Горскостопанска програма за имот № 12749.427.29 в землището на с. Върбица, общ. Враца, с вх. № БРЗТ-57 от 27.01.2022 г.
размер: 426 KB
Горскостопанска програма за имот№ 72521.506.41 в землището на с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с вх. № БРЗТ-55 от 27.01.2022 г.
размер: 447 KB
ИП: "Изграждане на нискоетажна жилищна сграда сезонно ползване", землище гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-32 от 27.01.2022 г.
размер: 1570 KB
ИП: "Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонноползване", , гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-31 от 27.01.2022 г.
размер: 1586 KB
ИП: "Отглеждане на овощни насаждения, плодове и др.", землище с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-30 от 27.01.2022 г.
размер: 1507 KB
ИП: "Изграждане на тръбен кладенец заводостнабдяване", землище с. Кален, общ. Мездра, с вх. № ОВОС-ЕО-29 от 27.01.2022 г.
размер: 1730 KB
Горскостопанска програма за имот № 16256.43.4 в землищетона с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, свх.№ БРЗТ-54 от 27.01.2022 г.
размер: 526 KB
ИП: "Изграждане на оранжерия за отглеждане на краставици", землище с. Хубавене, общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-27 от 25.01.2022 г.
размер: 1931 KB
ИП: "Текущ ремонт на производствена сгада, промяна на фасади и пристрояване за обособяване на помещения-битови и технически", гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-26 от 25.01.2022 г.
размер: 2403 KB
ИП: "Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на винени лозя", землище с. Веслец, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-23 от 24.01.2022 г.
размер: 1648 KB
ИП: "Отглеждане на оранжерийни зеленчуци", землище гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-22 от 24.01.2022 г.
размер: 1006 KB
ИП: "Магазин и автомивка на самообслужване", землище гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-20 от 24.01.2022 г.
размер: 1131 KB
ИП: "КПИИ за силози за съхранение на селскостопанска продукция, кабелна линия 20 kV и БКТП 20/0-4kV", с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-19 от 24.01.2022 г.
размер: 1079 KB
Горскостопанска програма за имот № 40693.213.34, змлище с. Курново, общ. Роман, свх. № БРЗТ-46 от 24.01.2022 г.
размер: 455 KB
ИП:"Изграждане на сграда за коне от застрашени породи", п.и. с идент. № 12259.88.59, м-ст "Генков дудак", гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, вх. № ОВОС-ЕО-18/21.01.2022 г.
размер: 2575 KB
ИП:"Изграждане на четири броя еднофамилни жилищни сгради" в м-сти "Миша падина", "Егледжето", "Малка Иванова поляна" по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, вх. № ОВОС-ЕО-17/21.01.2022 г.
размер: 2446 KB
Горскостопанска програма за имоти с кад. №№ 78015.120.33 и 78015.121.2 в земл. на с. Цаконица, общ. Мездра, обл. Враца, вх. № БРЗТ-44/21.01.2022 г.
размер: 1811 KB
Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор № 12749.429.58 с площ 14,304 дка, намиращ се в земл. на с. Върбица, общ. Враца, обл. Враца, м-ст "Хайдушки кладенец", вх. № БРЗТ-43/21.01.2022 г.
размер: 2118 KB
ИП:"Изграждане на автоцентър-сервиз, смяна на гуми и кафе" в УПИ III-20, кв. 16, жк. "Дъбника"гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, вх. № ОВОС-ЕО-16/20.01.2022 г.
размер: 2877 KB
ИП:"Изграждане на сладкарска работилница и сладкарница в гр. Мездра в гр. УПИ IX - 1304, общ. Мездра, обл. Враца, вх. № ОВОС-ЕО-15/20.01.2022 г.
размер: 2963 KB
ИП:" Отглеждане на риба и аквакултури в яз. Габаре", м-ст "Дреновец", с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-14/20.01.2022 г.
размер: 2421 KB
ИП:"Промяна предназначението на част от ПИ с № 39846.19.54, м-ст Долното ливаге, земл. на гр. Криводол, с трайно предназначение земеделска земя /9-та категория/ в обект: "Фотоволтаична инсталация" до 2,5 МВ", гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,", вх. № ОВОС-ЕО-13/19.01.2022 г.
размер: 2545 KB
ИП:"Развитие на животновъден обект, находящ се в с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, състоящ се от 97 броя животни, овце-месодайни", вх. № ОВОС-ЕО-12/18.01.2022 г.
размер: 3182 KB
Горскостопанска програма за частен имот № 40693.264.23, в землището на с. Курново, общ. Роман, обл. Враца, Вх. № БРЗТ-31/17.01.2022 г.
размер: 1597 KB
Горскостопанска програма с проектирани възобновителна и отглени сечи в имоти: № 69050.527.141 и № 69050.527.124 в земл. на с. Старо село, и имот № 12704.226.48 в земл. на с. Върбешница, об. Мездра, обл. Враца, вх. № БРЗТ-30/17.01.2022 г.
размер: 2478 KB
План-извлечение за горски имот с № 35314.213.121 в земл. на с. Кален, общ. Мездра, с Вх. № БРЗТ-29/17.01.2022 г.
размер: 2038 KB
ИП:"Изграждане на хале за съхранение на селскостопански машини и прикачен инвентар", земл. на с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, вх. № ОВОС-ЕО-10/17.01.2022 г.
размер: 3965 KB
Горскостопанска програма за частен имот № 40693.251.7, в землището на с. Курново, общ. Роман, обл. Враца, Вх. № БРЗТ-28/14.01.2022 г.
размер: 1590 KB
ИП:"Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги, паркинг и център за работа с деца в УПИ III 450-кв.6 по плана на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, Вх. № ОВОС-ЕО-9/13.01.2022 г."
размер: 3409 KB
Горскостопанска програма за имот № 51528.45.19 на територията на ДГС Враца, с вх. № БРЗТ-24/12.01.2022 г.
размер: 314 KB
Горскостопанска програма за имоти № 16897.153.38; № 16897.157.29; № 16897.159.43 на територията на ДГС Враца, с вх. № БРЗТ-19/12.01.2022 г.
размер: 1239 KB
ИП: "Създаване на овощна градина от сливи в землището на с. Девене, общ. Враца, местност "Селището" във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.", с вх. № ОВОС-ЕО-8/11.01.2022 г.
размер: 1500 KB
ИП: "Отглеждане напчелни семейства и увеличаване на броят им, въввръзка с кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства " от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.", с вх. № ОВОС-ЕО-7/11.01.2022 г.
размер: 1313 KB
ИП: "Отглеждане на пчелни семейства и увеличаване на броян им, във връзкъ с кандиданстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските районе за периода 2014-2020 г.", с вх. № ОВОС-ЕО-6 от 10.01.2022 г.
размер: 1324 KB
ИП: Стопанисване на овощна градина-круши в землището на гр. Враца, общ. Враца, местност "Казова кория" във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помащ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с вх. № ОВОС-ЕО-4 от 06.01.2022 г.
размер: 1370 KB
Горскостопанска програма за имоти №40693.208.32 и №40693.234.13, землище с. Курново, общ. Роман, свх. № БРЗТ-5 от 06.01.2022 г.
размер: 638 KB
Горскостопанска програма за имоти №32281.156.1, с. Игнатица и №44745.122.16, с. Люти брод, общ. Мездра, с вх. № БРЗТ-3 от 06.01.2022 г.
размер: 616 KB
ИП: Във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартава помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. "Създаване на овощна градина от сливови насаждения", землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-2/05.01.2022 г.
размер: 1308 KB
ИП: "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 30 kWp в с. Галатин, обк. Криводол, обл. Враца", с вх. № ОВОС-ЕО-3/05.01.2022 г.
размер: 1317 KB
ИП: "Създаване на овощна градина - сливи в землището на с. Уровене, общ. Криводол, местност "Лещака" и местност "Червеняшка кория" във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
размер: 1640 KB
Януари 2022 г.
размер: 1040 KB