ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЧАИТЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И ЗА СЛУЧАИ НА ПРИЧИНЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ


СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Операторите:
 

► поддържат информация за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети по образец, съгласно приложение № 3;


► предоставят информацията на компетентните органи при поискване.
 

► Информацията се съхранява за срок 5 години.