Отчети за постъпили заявления за ДОИ

Downloads

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ и за повторно използване на информация в РИОСВ - Враца през 2023г.
размер: 304 KB
Отчет за постъпилите заявления за ДОИ и за повторно използване на информация в РИОСВ - Враца през 2022г.
размер: 1294 KB
Отчет за постъпилите заявления за ДОИ и за повторно използване на информация в РИОСВ - Враца през 2021 г.
размер: 1643 KB