РИОСВ - Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от екоклуб „Детелини“

Ученици от 5-и, 6-и и 7-и клас на екоклуб „Детелини“ към СУ „Христо Ботев“ в гр. Враца гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца, където бяха запознати със значението и ползите от опазването на влажните зони. Темата за 2023 година „Време е за възстановяване на влажните зони“ акцентира върху посланията, които носи отбелязването на деня, свързани с възстановяването...

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВРАЦА ОТГОВАРЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ

          Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ Враца, обслужвана от  Регионална лаборатория- Враца към ИАОС- София. Контролират се следните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици- ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон.         ...

РИОСВ - Враца взе участие в 47-ото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Eксперти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). По време на 47-ото...

20 януари 2023г. е крайният срок за отчитане на изкупените, обработените и реализираните през 2022 г. количества билки от лечебни растения

Във връзка с осъществяваната дейност по изкупуване и/или първична обработка на билки съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения, в срок до 20 януари 2023г., физическитe и юридически лица с организирани билкозаготвителни пунктове на територията на област Враца, е необходимо да представят в инспекцията обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2022г. количества билки,...

РИОСВ – Враца представи механизмите за опазване на околната среда пред младежи от СУ „Христо Ботев“

Във връзка с изпълнение на дейности по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на МОСВ, РИОСВ - Враца проведе презентация на тема „Околна среда - механизми за опазване, съхранение и устойчиво ползване“ пред ученици от 11-и клас към СУ „Христо Ботев“ в града. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Участие взе и експерт на РЛ -...

ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ В XIV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството...

Проектите от кампанията „Чиста околна среда – 2022“ на територията на РИОСВ-Враца са изпълнени

РИОСВ – Враца и ПУДООС приеха без забележка изпълнението на всички девет проекта, получили одобрение за финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022“ към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Класиралите се в тазгодишната кампания шест училища, две детски градини и едно кметство, са реализирали проекти от кампанията „Чиста околна...

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха екземпляри от защитени видове

На 04.11.2022г. в инспекцията е постъпил сигнал относно намерен екземпляр от вида Блед бързолет, в безпомощно състояние, в гр. Враца. На предходния ден в РИОСВ-Враца е постъпил още един сигнал за открит Ням лебед с травма на врата в с. Горни Вадин. Двата вида са защитени съгласно чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. По време на извършените проверки експерти на инспекцията установиха, че е необходимо...

Министерство на младежта и спорта обявява покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи

2022 година e Европейска година на младежта! Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество. Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко...

Изпълняват се дейностите по обезвреждане на опасните химикали от площадката на „Химко“

На 26.07.2022 г. експерти от РИОСВ - Враца извършиха проверка на „Камибо“ ЕООД, във връзка с проследяване и контрол на дейностите по обезвреждане на наличния серовъглерод на площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“, гр. Враца. Констатирано е, че неутрализацията на серовъглерода се извършва по химичен метод, чрез натриева основа до получаване на краен продукт натриев карбонат, като се очаква процесът по...

Експерти от РИОСВ-Враца се отзоваха на сигнал за бедстващ щъркел

Експерти на РИОСВ-Враца извършиха извънредна проверка във връзка със сигнал за ударено от мълния дърво, с изградено върху него щъркелово гнездо, находящо се в с. Търнава, общ. Бяла Слатина. Сигналът е постъпил на 2-ри юли на дежурен телефон на инспекцията. В резултат от инцидента е пострадал един от щъркелите, който е открит от местен жител в безпомощно състояние. При направен оглед от страна на експертите,...

29 юни – Ден на река Дунав

Пъстра и богата е програмата през тази година по повод Деня на Дунав в България. Фестивали, пленери, екологични акции, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, като на някои места програмата започна още през миналата седмица. „Открий Дунав“ е тазгодишното мото на кампанията. Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>