Министерството на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за 2021 година

  ЦЕЛ  НА КОНКУРСА  „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. „Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.   От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за...

РИОСВ-Враца констатира замърсяване на река Косовец, вследствие възникнала производствена авария в инсталация за производство на биогаз в с. Царевец, общ. Мездра

При възникнала на 29.01.2021г. производствена авария, вследствие повреда на резервоар за съхранение, който е съоръжение от инсталация за производство на електрическа енергия от биогаз в с. Царевец, е допуснато изтичане в река Косовец на отпадъчен ферментационен продукт от преработката на животинска тор и растителен силаж. За аварията РИОСВ-Враца е уведомена от операторите на инсталацията. Инспекцията...

РИОСВ-Враца взе участие в 45-тото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За поредна година екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в териториалния обхват на инспекцията в рамките на Националната система за...

РИОСВ – Враца прие изпълнението на 25 проекта финансирани от ПУДООС

РИОСВ – Враца провери  и прие изпълнението на 25 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Класиралите се в тазгодишната кампания са  две общини, единадесет кметства, пет училища и седем детски градини. Реализираните проекти от кампанията „Чиста околна среда - 2020” са на...

30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

          30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката,...

Извозиха трихлоретилена, съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД

Трихлоретиленът, класифициран като опасен отпадък и съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД, е извозен. Това стана в изпълнение на предписание, дадено от РИОСВ-Враца Залежалите химикали са натоварени, транспортирани и предадени на лицензирана фирма, притежаваща необходимите документи по Закона за управление на отпадъците.

С велопешеходен преход РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността

Вело-пешеходен преход от алеята в парк „Хижата“ до комплекс „Чайка“ проведоха на 21 септември експерти от РИОСВ – Враца.  Инициативата бе по повод  „Европейската седмица на мобилността“. В нея се включиха  жители и гости на града, желаещи да се разходят сред природата. Преди предоха служителите на екоинспекцията почистиха  района на автогарата. Участниците бяха запознати с предимствата на екологосъобразния...

РИОСВ – Враца ще отбележи Европейската седмица на мобилността

По повод Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе между 16 и 22 септември, на 21 септември РИОСВ – Враца  организира вело-пешеходен преход по алеята в парк "Хижата".   Целта на инициативата е популяризиране на ползите за околната среда и здравето на хората от придвижването пеша и колоезденето. Тазгодишната тема е „Чиста мобилност за всички“, а мотото на кампанията е „Избери как да се...

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си. Кампанията се стреми да активира като участници...

РИОСВ-Враца предписа обезвреждане на опасни химикали

При извършена от експерти на инспекцията контролна проверка на бивш торов завод „Химко“АД, в един от складовете за съхранение на химични вещества са открити 15 варела, всеки с тегло по 290 кг., общо 4350 кг., с токсичния химикал трихлоретилен. С цел недопускане замърсяване на околната среда на настоящия собственик на завода „Инвестбанк“ АД е дадено предписание залежалите химикалите да бъдат класифицирани като...

Експерти от РИОСВ-Враца конфискуваха папагал от защитен вид

Експерти от РИОСВ-Враца извършиха извънредна проверка на обект за развъждане на папагали от видове, включени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Установено е притежаването и отглеждането на екземпляр от вида Африкански сив папагал – Жако (P.erithacus), който не е регистриран и е с неизяснен произход и начин на придобиване.  Папагалът е...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>