За втора поредна година качеството на атмосферния въздух във Враца отговаря на европейските норми

Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) във Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ на Регионална лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по околна среда. Контролират се следните показатели: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици - ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон. За периода 01.01.2020г.-31.12.2020 г. са регистрирани 23...

20 януари 2022г. е краен срок за отчитане на изкупените, обработените и реализираните през 2021 г. количества билки от лечебни растения.

Във връзка с осъществяваната дейност по изкупуване и/или първична обработка на билки съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения, в срок до 20 януари 2022г., физическитe и юридически лица с организирани билкозаготвителни пунктове на територията на областта, е необходимо да представят в РИОСВ – Враца обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2021г. количества билки, техния...

Няма да бъдат допускани земеделски дейности в чашата на язовир “Аспарухов вал“ край Козлодуй

Заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров ръководи проверка в района на язовир „Аспарухов вал“, разположен в землищата на град Козлодуй, община Козлодуй, село Златия и село Разград, община Вълчедръм. При проверката се установи, че в чашата на язовира,  в участъци по левия бряг, са извършвани земеделски действия. Към момента язовирът, който се използва за напояване и аквакултури, е...

РИОСВ-Враца връчи грамота по повод отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ-Враца връчи грамота по повод отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Под мотото „Не ме изхвърляй! Направи от мен още нещо красиво и полезно!“, в периода 20-28 ноември, деца от втора възрастова група „Симба“ при ДГ „Европейчета“, гр. Враца, отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците  (ЕСНО) – 2021г. С разнообразни дейности и еко инициативи  малките...

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст. Националният...

Екоинспекцията във Враца ще наложи санкции за замърсявания на пътните отбивки на Главен път Е-79

Във връзка с констатирани замърсявания с отпадъци на пътните отбивки на Главен път Е-79 и ненавременно обслужване на поставените съдове за събиране на отпадъци, от страна на РИОСВ – Враца са предприети своевременни действия. На основание чл. 12 от Закона за управление на отпадъци е изпратено писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ за незабавно предприемане на действия за почистване на замърсените участъци,...

За поредна година отбелязваме Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), която се провежда в периода 16 до 22 септември

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия (ЕК) за повишаване на осведомеността за устойчивата градска мобилност. Тя се провежда традиционно от 16-ти до 22-ри септември от 2002 г. насам. В рамките на тази седмица се организират различни събития, които завършват с Ден без автомобили в последния ден на инициативата. Основната тема на Европейската седмица на мобилността за...

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО НЕЗАКОННО СКЛАДИРАНИ ТОНЕР КАСЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА

По повод големия обществен и медиен интерес, относно незаконно складирани отпадъци от излезли от употреба тонер касети в гр. Враца, Ви уведомяваме, че от страна на РИОСВ-Враца са предприети всички законови мерки и действия, които са в правомощията на инспекцията. За констатираните нарушения на екологичното законодателство и по-конкретно за съхранение на отпадъци на нерегламентирана площадка и без...

Експерти от РИОСВ-Враца се включиха в инициативата за Деня на Дунав

По повод 29 юни – Деня на Дунав, експерти от РИОСВ-Враца се включиха в инициативата, организирана от общинска администрация – Козлодуй. Организирано бе почистване на поречието на река Дунав в границите на Ботев Парк. Под надслов „Река от балони“ бяха аранжирани балони във формата на река. В арт работилница бяха показани произведения на изкуството от отпадъци: рисунки, изделия от отпадъци, послания върху...

Съдът потвърди всички наказателни постановления издадени от директора на РИОСВ-Враца срещу фирмата складирала незаконно тонер касети

  Съдът потвърди три броя имуществени санкции наложени от директора на РИОСВ-Враца на фирма, която незаконно складирала 50 тона негодни за употреба тонер касети в гр. Враца. Имуществените санкции са на обща стойност 40 000 лв.         Едно от издадените наказателни постановления е за незаконно съхранение на отпадък (тонер касети), за който няма издаден регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, а другите две...

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха кълвач от защитен вид

На „зелен телефон“ в регионалната инспекция е постъпил сигнал за намерен кълвач в безпомощно състояние в с. Липница, общ. Мизия. Експерти извършиха проверка на място и установиха, че екземпляра е от вида Зелен кълвач (Picus viridis), който е с рани под крилата и със счупен долен крайник. Сигналоподателят забелязал птицата на двора, където била нападната от котки. Птицата незабавно е изпратена за  Спасителен...

РИОСВ – Враца и учeници от НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца проведоха съвместна инициатива

Експерти от РИОСВ-Враца и ученици от 2 клас от НУ “Св. Софроний Врачански“, гр. Враца проведоха съвместна инициатива в рамките на Twinning проект: „FOR WATER“.  Експертите представиха кратка презентация на тема „Ценим водата – замърсяване и пречистване“. Учениците представиха на мултимедийно устройство „Приказка за водната капки“. Проведоха се няколко лабораторни експеримента, илюстриращи замърсяването  и...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>