Обезвреждането на опасните химикали от бившето „Химко“ Враца е възложено на специализирана фирма

                        На 08.06.2022 г. „Камибо” ЕООД уведоми РИОСВ – Враца, че от 07.06.2022 г. има сключен договор с предмет на дейност неутрализация на водата от дъното на басейните и наличния серовъглерод от цистерните, включително премахване на всички съоръжения, за срок до 90 дни. Договорът е в резултат на извършените през месец май 2022 г. проверки на „Камибо” ЕООД, от РИОСВ – Враца и от междуведомствена комисия, при които...

Експерти от РИОСВ-Враца и Регионалната лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, съвместно с деца от ДГ „Славейче“ отбелязаха „Световния ден на околната среда“

           Експерти от  РИОСВ-Враца и  РЛ-Враца  към  ИАОС, представиха  презентация пред деца от ДГ „Славейче“, гр. Криводол.            На децата бяха раздадени купички, памук и бобени зърна, които сами  посадиха; отговаряха  на  различни  въпроси  и  гатанки за  околната   среда;    бяха  им  дадени  и различни   тематични    картинки,  които   оцветиха.    Пред  тях    беше   демонстриран експеримент  как се пречиства „замърсена“...

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в...

Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Лева в землището на кв. Бистрец

Експерти от екоинспекцията във Враца извършиха проверка по сигнал, постъпил на директорски телефон и по електронна поща на 30.05.2022 г. Сигналът е  за  замърсяване на река Лева в землището на гр. Враца, кв. Бистрец, вследствие изпускане на отпадъчни продукти от млекопреработка, от мандра „Млечен рай-2“ ООД. За пречистване на отпадъчните води от млекопреработващото предприятие се експлоатира локална...

РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По случай ежегодното отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май, експерти от РИОСВ - Враца гостуваха на ученици от 6-и и 7-и клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, където изнесоха презентация на тема „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“. Изборът на тема за 2022 г. е с цел да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биологичното разнообразие...

28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна...

РИОСВ – Враца отбеляза Европейският ден на „Натура 2000“

  По повод тазгодишното навършване на 30 години от създаването на екологичната мрежа „Натура 2000“, експерти от РИОСВ-Враца изнесоха открит урок пред ученици от 7-ми клас на ОУ „Никола Войводов“ – гр. Враца, с ръководител на групата г-жа Галина Ганева. Мероприятието се проведе в района на „Комплекс Вестителят“, попадащ на територията на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0000166 „Врачански Балкан” за опазване на...

Световен ден на околната среда 2022 #OnlyOneEarth

  Резюме Събитие и кампания: Световен ден на околната среда 2022 г. Дата: 5 юни 2022 г. Страна домакин: Швеция Тема на кампанията: Само една планета (OnlyOneEarth) Хаштагове: #OnlyOneEarth и #WorldEnvironmentDay Тематичен фокус на Световния ден на околната среда 2022: Да живеем устойчиво в хармония с природата Най-важният ден за околната среда Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия,...

РИОСВ - Враца определи краен срок 3 юни 2022 г. на „Камибо“ ЕООД за обезвреждане на неизползвани опасни вещества

При поредна проверка на „Камибо“ ООД - ТП „Хименерго“ гр. Враца, извършена на 4 май 2022 г. от експерти на РИОСВ – Враца, е констатирано, че дружеството не е обезвредило неизползваните опасни вещества (замърсени отпадъчни води) от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод на площадката на предприятието. Дадено е предписание за обезвреждане на водата от дъното на басейните, съхранявали резервоарите...

МОСВ организира извозването на незаконно складирани тонер касети във Враца

МОСВ организира извозването на незаконно складирани  тонер касети във Враца   Днес Министерството на околната среда и водите започна извозването на незаконно складирани тонер касети в гр. Враца.  Припомняме, че през 2020 година бяха установени нерегламентирано складирани отпадъци от излезли от употреба тонер касети с произход от Италия. По случая РИОСВ - Враца е съставила общо пет акта за установени...

РИОСВ-Враца отбеляза Деня на Земята с две инициативи

Заедно с ученици от клуб „Околна среда“ към ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на Земята – 22 Април. Експерти от инспекцията представиха онлайн презентация, свързана с тазгодишната тема - „Инвестираме в нашата планета“, с която акцентираха върху зелените технологии и иновативното мислене. Обсъдени бяха някои практични и екологосъобразни съвети за промяна в...

РИОСВ-Враца забрани взривните работи на територията на кариера „Кунино“

РИОСВ-Враца забрани извършването на взривни работи в района на обект Находище за варовици “Кунино“, землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца. Издадена е Заповед  за прилагане на превантивна принудителна административна мярка на основание Закона за опазване на околната среда. Принудителната административна мярка е наложена след извършена проверка по сигнал от Българско пещерно дружество, гр. София, за...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>