Доклади от комплексни проверки

Downloads

"Холсим (България)" АД, с. Бели извор, общ. Враца, 29-30.05.2024 г.
размер: 618 KB
“СТРОЙКЕРАМИКА” АД, гр. Мездра, община Мездра, област Враца, 23.11.2023г.
размер: 544 KB
“СТРОЙКЕРАМИКА” АД, гр. Мездра „Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ” - цех Враца, община Враца, област Враца, 23.11.2023г.
размер: 543 KB
„Мей-Ту”ЕООД, с.Мраморен, община Враца, област Враца, 23.11.2023г.
размер: 629 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа, 19.09.2023 г.
размер: 2158 KB
"Метизи" АД, гр. Роман, 25.07.2023 г.
размер: 594 KB
"АКС-БУЛ" ЕООД, с. Бели извор, 21.07.2023 г.
размер: 585 KB
"Холсим (България)" АД, с. Бели извор, 29-30.06.2023 г.
размер: 653 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра от 19.04.2023г.
размер: 434 KB
"Яйца и птици" АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй, 29.09.2022 г.
размер: 1696 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа, 08.09.2022 г.
размер: 4431 KB
"Метизи" АД, гр. Роман, обл. Враца, 28.07.2022 г.
размер: 4208 KB
"Холсим (България)" АД, с. Бели извор, 13-14.04.2022 г.
размер: 5059 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра 29.03.2022г.
размер: 5052 KB
"Метизи" АД, гр. Роман, обл. Враца, 16.11.2021 г.
размер: 2246 KB
"Яйца и птици" АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй, 12.10.2021 г.
размер: 1852 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа, 16.09.2021 г.
размер: 1896 KB
"АСК-БУЛ" ЕООД, гр. Мездра от 20.07.2021 г.
размер: 2205 KB
"Холсим (България)" АД, с. Бели извор, 19-20.05.2021 г.
размер: 3438 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра 25.03.2021 г.
размер: 2967 KB
"АКС-БУЛ" ЕООД от 10.12.2020
размер: 1688 KB
"Метизи" АД, гр. Роман - 11.11.2020 г.
размер: 2277 KB
"Мей-Ту" ЕООД, с. Мраморен - 22.10.2020 г.
размер: 817 KB
"Холсим" АД с Бели извор 09-10 09.2020 г
размер: 6146 KB
Яйца и птици" АД г. Мизия Площадка Козлодуй 07.10.2020 г
размер: 2584 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа, 28.05.2020 г.
размер: 6075 KB
Регионално депо за не опасни отпадъци Враца и Мездра 14.05.2020
размер: 3091 KB
"Вратица - Враца" АД, гр. Враца, 06.11.2019 г
размер: 1563 KB
"Метизи" АД гр. Роман 16 10.2019 г
размер: 177 KB
"Мей-Ту" ЕООД с. Мраморен 25 09.2019 г
размер: 30 KB
"Яйца и птици" АД г. Мизия 24 07.2019 г
размер: 49 KB
"Холсим" АД с Бели извор 19-20 06.2019 г
размер: 193 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй,Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа
размер: 58 KB
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра 17.04.2019г
размер: 53 KB
"Вратица" АД, г. Враца от 20.11.2018г
размер: 54 KB
КПКЗ "Метизи" АД, г. Роман от 17.10.2018г
размер: 70 KB
КПКЗ "Мей-Ту" ЕООД, с. Мрамарен от 27.09.2018г.
размер: 56 KB
КПКЗ "СТРОЙКЕРАМИК" АД, гр. Мездра от 20.09.2018г.
размер: 41 KB
КПКЗ "СТРОЙКЕРАМИК" АД, гр. Мездра -цех Врацаот 20.09.2018г.
размер: 23 KB
КПКЗ "Яйца и Птици" АД, гр. Мизия от 13.07.2018г.
размер: 52 KB
КПКЗ "ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)" АД, с. Бели извор от 27.06.2018г.
размер: 5276 KB
КПКЗ “РДНО за общините Враца и Мездра “, гр. Враца, обл.Враца 15.05.2018г.
размер: 3080 KB
КПКЗ РДНО гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца 17.04.2018г.
размер: 507 KB
КПКЗ “Вратица-Враца“ - АД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 22.11.2017г.
размер: 636 KB
КПКЗ “Метизи“ АД, гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца 17.10.2017г.
размер: 1687 KB
КПКЗ“Мей-Ту“ ЕООД, с.Мраморен, общ.Враца, обл.Враца 27.09.2017г.
размер: 1037 KB
КПКЗ“Холсим (България)“ АД, с.Бели извор, общ.Враца, обл.Враца 20,21.07.2017г.
размер: 1320 KB
КПKЗ“Яйца и птици“ АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй, общ.Мизия, обл.Враца 12.07.2017г.
размер: 754 KB
КПКЗ “РДНО“, общ.Враца, общ.Мездра, обл.Враца 17.05.2017г.
размер: 827 KB
КПКЗ “РДНО за община Оряхово“, гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл.Враца 25.04.2017г.
размер: 945 KB
КПКЗ “Мей-Ту“ - ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 22.11.2016г.
размер: 613 KB
КПКЗ “Метизи“ - АД, гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца 20.10.2016г.
размер: 725 KB
КПКЗ “Вратица-Враца“ - АД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 15.09.2016г.
размер: 551 KB
КП“Стройкерамика“АД, гр.Мездра, общ.Мездра, обл.Враца, 30.08.2016г.
размер: 600 KB
КП“Яйца и птици“ АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй, обл.Враца, 21.07.2016г.
размер: 677 KB
КП“Холсим (България)“ АД, с.Бели извор, общ.Враца, обл.Враца 21,22,23.07.2016г.
размер: 1845 KB
КП“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините“ гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл.Враца, 19-20.05.2016г.
размер: 770 KB
КП“Екопроект“ ООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, 12-13.04.2016г.
размер: 667 KB
КР"Вратица-Враца" АД гр.Враца, обл.Враца, 30.09.2015г.
размер: 791 KB
КР "Мей-Ту" ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, 19.11.2015г.
размер: 357 KB
КР"Метизи" АД, гр.Роман, обл.Враца, 27.10.2015г.
размер: 716 KB
КР"Завод за хартия" АД, гр.Мизия, обл.Враца, 22.10.2015г.
размер: 170 KB
КП"Стройкерамика" АД - гр.Мездра, цех Мездра, общ.Мездра, 21.07.2015г.
размер: 520 KB
КП"Стройкерамика" АД - гр.Мездра, цех Враца, общ. Враца, 21.07.2015г.
размер: 161 KB
Комплексна проверка на "Яйца и птици" АД, гр. Мизия - (площадка Козлодуй), 10.06.2015 г.
размер: 947 KB
Комплексна проверка на "Яйца и птици" АД, гр. Мизия - (площадка Мизия), 03.06.2015 г.
размер: 985 KB
Комплексна проверка на "Холсим (България)" АД, с. Бели Извор, общ. Враца, 10.05.2015 г.
размер: 826 KB
Kомплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Оряхово, на 28.04.2015г.
размер: 133 KB
Kомплексна проверка на „ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца, на 22.04.2015г.
размер: 129 KB
КП на “СВ - Феникс” ЕООД, гр. Криводол, на 20.11.2014г.
размер: 96 KB
КП на „Завод за хартия”АД, гр.Чирпан, с производствена площадка в гр. Мизия, на 30.10.2014г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на “Метизи” АД, гр. Роман, на 09.10.2014г.
размер: 124 KB
Комплексна проверка на „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Враца, на 16.07.2014г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Мездра, на 16.07.2014г.
размер: 124 KB
Комплексна проверка на “Вратица - Враца” АД, на 09.07.2014г.
размер: 126 KB
Комплексна проверка на “Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Мизия, на 19.06.2014г.
размер: 118 KB
Комплексна проверка на “Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй, на 17.06.2014г.
размер: 112 KB
Комплексна проверка на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор, общ. Враца на 28-29.05.2014г.
размер: 102 KB
Комплекснкомплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, на 24.04.2014г.
размер: 97 KB
Комплексна проверка на „ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца, на 09.04.2014г.
размер: 98 KB
Комплексна проверка на „СВ-Феникс”ЕООД, гр. Криводол, площадка с. Мраморен на 21.11.2013 г.
размер: 83 KB
Комплексна проверка на “Агростил – 2003” ЕООД, гр. Бяла Слатина на 12.11.2013 г.
размер: 82 KB
Комплексна проверка на „Завод за хартия”АД, с производствена площадка в гр. Мизия на 31.10.2013 г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на “Метизи” АД, гр. Роман на 17.10.2013г.
размер: 113 KB
Комплексна проверка на „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Мездра , на 10.07.2013 г.
размер: 100 KB
Комплексна проверка на „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Враца, на 10.07.2013 г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на “Вратица - Враца” АД, гр. Враца, на 16.07.2013 г.
размер: 115 KB
Комплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, на 11.06.2013г.
размер: 102 KB
Комплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Козлодуй, на 04.06.2013г.
размер: 102 KB
Комплексна проверка на “Холсим (България)” АД, на 30.05.2013г.
размер: 103 KB
Комплексна проверка на Община Оряхово за експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци” на 23.04.2013г.
размер: 99 KB
Комплексна проверка на „ЕКОПРОЕКТ”ООД, на 16.04.2013г.
размер: 99 KB
Комплексна проверка на “Стройкерамека” АД, гр. Мездра – цех Враца на 25.10.2012 г.
размер: 82 KB
Комплексна проверка на “Стройкерамека” АД, на 25.10.2012 г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на “Метизи” АД, гр. Роман, на 28.09.2012г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на „Завод за хартия”АД, гр.Чирпан, с производствена площадка в гр. Мизия, на 26.09.2012 г.
размер: 77 KB
Комплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия на 22.05.2012г.
размер: 80 KB
Комплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй на 26.06.2012г.
размер: 78 KB
Kомплексна проверка на „Вратица-Враца”АД на 21.06.2012г.
размер: 79 KB
Kомплексна проверка на “Агростил 2003” EООД, на 26.07.2012г.
размер: 88 KB
Комплексна проверка на ,,Холсим (България)” АД на 30.05.2012г.
размер: 81 KB
Комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра на 25.04.2012г.
размер: 77 KB
Комплексна проверка на „СВ-Феникс”ЕООД, на 20.04.2012г.
размер: 78 KB
Комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борова
размер: 81 KB