ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

           Резерват “Врачански карст” се намира в ПП „Врачански Балкан” и обхваща карстовия масив на Врачанската планина от с.Паволче до с.Бистрец с дължина 10 км и площ 1 467.6 ха, съгласно КВС и Кадастрална карта на гр. Враца. Представлява непрекъснат скален венец с посока северозапад – югоизток, който се разсича по средата от ждрелото Вратцата, р. Лева и преминаващото шосе за с. Згориград и Леденика. От каменната кариера (северно от с. Паволче) до прохода Вратцата се простира Базовския дял на резервата (от десния бряг на р. Лева), а от прохода Вратцата до Кърнов връх - Стрешерския дял (ляво на р. Лева).
          Релефът е силно пресечен, планински. Най-ниската точка е 350 м н.в. при североизточната гранична част на резервата, най – високата е вр.Тошина могила 1133,40 м.н.в.
 

Карта на резерват „Врачански карст“.

За да отворите картата трябва да имате инсталиран Google Earth.