Мониторинг въздух

Downloads

Месец Март 2024 г.
размер: 355 KB
Месец февруари 2024 г.
размер: 479 KB
Месец Януари 2024г.
размер: 355 KB
Месец Декември 2023г.
размер: 355 KB
Месец Ноември 2023г.
размер: 356 KB
Месец Октомври 2023г.
размер: 355 KB
Месец Септември 2023 г.
размер: 357 KB
Месец Август 2023 г.
размер: 355 KB
Месец Юли 2023 г.
размер: 350 KB
Месец Юни 2023 г.
размер: 353 KB
Месец Май 2023г.
размер: 357 KB
Месец Април 2023г.
размер: 362 KB
Месец Март 2023г.
размер: 363 KB
Месец Февруари 2023г.
размер: 362 KB
Месец Януари 2023г.
размер: 363 KB
Месец Декември 2022г.
размер: 343 KB
Месец Ноември 2022г.
размер: 363 KB
Месец Октомври 2022г.
размер: 328 KB
Месец Септември 2022г.
размер: 361 KB
Месец Август 2022г.
размер: 341 KB
Месец Юли 2022г.
размер: 338 KB
Месец Юни 2022г.
размер: 327 KB
Месец Май 2022г.
размер: 327 KB
Месец Април 2022г.
размер: 364 KB
Месец Март 2022г.
размер: 368 KB
Месец Февруари 2022г.
размер: 100 KB
Месец Януари 2022г.
размер: 422 KB
Месец Декември 2021 г.
размер: 509 KB
Месец Ноември 2021 г.
размер: 403 KB
Месец Октомври 2021 г.
размер: 517 KB
Месец Септември 2021 г.
размер: 475 KB
Месец Август 2021 г.
размер: 463 KB
Месец Юли 2021 г.
размер: 538 KB
Месец Юни 2021 г.
размер: 197 KB
Месец май 2021 г.
размер: 471 KB
Месец Април 2021 г.
размер: 150 KB
Месец Март 2021 г.
размер: 150 KB
Месец Февруари 2021 г.
размер: 77 KB
Месец Януари 2021 г.
размер: 93 KB
Месец декември 2020 г
размер: 94 KB
Месец ноември 2020 г
размер: 96 KB
Месец октомври 2020 г
размер: 93 KB
Летен период 01.04.2020 г.- 30.09.2020 г. + анализ на данните
размер: 1034 KB
Месец септември 2020 г
размер: 90 KB
Месец август 2020 г
размер: 94 KB
Месец юли 2020 г
размер: 90 KB
Месец юни 2020 г
размер: 92 KB
Месец май 2020 г.
размер: 92 KB
Месец април 2020 г.
размер: 89 KB
Месец март 2020 г.
размер: 132 KB
Месец февруари 2020 г.
размер: 129 KB
Месец януари 2020 г.
размер: 124 KB
Месец декември 2019г.
размер: 124 KB
Месец ноември 2019г.
размер: 140 KB
Месец октомври 2019г.
размер: 139 KB
Месец септември 2019г
размер: 129 KB
Месец август 2019г.
размер: 132 KB
Месец юли 2019г.
размер: 128 KB
Месец юни 2019г.
размер: 123 KB
Месец май 2019г.
размер: 133 KB
Месец април 2019г.
размер: 125 KB
Месец март 2019г.
размер: 130 KB
Месец февруари 2019г.
размер: 121 KB
Месец януари 2019г.
размер: 124 KB
Месец декември 2018г.
размер: 130 KB
Месец ноември 2018г.
размер: 121 KB
Месец октомври 2018г.
размер: 130 KB
Месец септември 2018г.
размер: 81 KB
Месец август 2018г.
размер: 122 KB
Месец юли 2018г.
размер: 120 KB
Месец юни 2018г.
размер: 120 KB
Месец май 2018г.
размер: 122 KB
Месец април 2018г.
размер: 121 KB
Месец март 2018г.
размер: 123 KB
Месец февруари 2018г.
размер: 120 KB
Месец януари 2018г.
размер: 113 KB
Месец декември 2017г.
размер: 106 KB
Месец ноември 2017г.
размер: 106 KB
Месец октомври 2017г.
размер: 106 KB
Месец септември 2017г.
размер: 105 KB
Месец август 2017г.
размер: 106 KB
Месец юли 2017г.
размер: 106 KB
Месец юни 2017г.
размер: 104 KB
Месец май 2017г.
размер: 105 KB
Месец април 2017г.
размер: 105 KB
Масец март 2017г.
размер: 113 KB
Месец февруари 2017г.
размер: 110 KB
Месец януари 2017г.
размер: 106 KB
Месец декември 2016г.
размер: 105 KB
Месец ноември 2016г.
размер: 112 KB
Месец октомври 2016г.
размер: 113 KB
Месец септември 2016г.
размер: 113 KB
Месец август 2016г.
размер: 113 KB
Месец юли 2016г.
размер: 114 KB
Месец юни 2016г.
размер: 112 KB
Месец май 2016г.
размер: 114 KB
Месец арил 2016г.
размер: 112 KB
Месец март 2016г.
размер: 107 KB
Месец февруари 2016г.
размер: 105 KB
Месец януари 2016г.
размер: 106 KB
Месец декември 2015г.
размер: 110 KB
Месец ноември 2015г.
размер: 109 KB
Месец октомври 2015г.
размер: 118 KB
Месец септември 2015г.
размер: 113 KB
Месец август 2015г.
размер: 110 KB
Месец юли 2015г.
размер: 117 KB
Месец юни 2015г.
размер: 117 KB
Месец май 2015г.
размер: 109 KB
Месец април 2015г.
размер: 112 KB
Месец март 2015г.
размер: 117 KB
Месец февруари 2015г.
размер: 107 KB
Месец януари 2015г.
размер: 109 KB
Месец декември 2014 г.
размер: 109 KB
Месец ноември 2014г.
размер: 115 KB
Месец октомври 2014г.
размер: 117 KB
Месец септември 2014г.
размер: 109 KB
Месец август 2014г.
размер: 117 KB
Месец юли 2014г.
размер: 113 KB
Месец юни 2014г.
размер: 116 KB
Месец май
размер: 117 KB
Месец април 2014г.
размер: 116 KB
Месец март 2014 г.
размер: 112 KB
Месец февруари 2014 г.
размер: 114 KB
Месец януари 2014 г.
размер: 117 KB
Месец декември 2013 г.
размер: 112 KB
Месец ноември 2013 г.
размер: 116 KB
Месец октомври
размер: 112 KB
Месец Септември 2013 г.
размер: 112 KB
Месец Август 2013 г.
размер: 112 KB
Месец Юли 2013 г.
размер: 112 KB
Месец Юни 2013 г.
размер: 111 KB
Месец Май 2013 г.
размер: 112 KB
Месец Април 2013 г.
размер: 113 KB
Месец Март 2013 г.
размер: 108 KB
Месец Февруари 2013 г.
размер: 106 KB
Месец Февруари 2013 г.
размер: 106 KB
Месец Януари 2013 г.
размер: 118 KB
Месец Януари 2013 г.
размер: 118 KB
Месец Декември 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Декември 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Ноември 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Ноември 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Октомври 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Октомври 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Септември 2012 г.
размер: 65 KB
Месец Септември 2012 г.
размер: 65 KB
Месец Август 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Август 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Юли 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Юли 2012 г.
размер: 62 KB
Месец Юни 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Юни 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Май 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Май 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Април 2012 г.
размер: 53 KB
Месец Април 2012 г.
размер: 53 KB
Месец Март 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Март 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Февруари 2012 г.
размер: 60 KB
Месец Февруари 2012 г.
размер: 60 KB
Месец Януари 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Януари 2012 г.
размер: 61 KB
Месец Декември 2011 г.
размер: 94 KB
Месец Декември 2011 г.
размер: 94 KB
Месец Ноември 2011 г.
размер: 94 KB
Месец Ноември 2011 г.
размер: 94 KB
Месец Октомври 2011 г.
размер: 93 KB
Месец Октомври 2011 г.
размер: 93 KB
Месец Септември 2011г.
размер: 93 KB
Месец Септември 2011г.
размер: 93 KB
Месец Август 2011г.
размер: 93 KB
Месец Август 2011г.
размер: 93 KB
Месец Юли 2011 г.
размер: 110 KB
Месец Юли 2011 г.
размер: 110 KB
Месец Юни 2011 г.
размер: 109 KB
Месец Юни 2011 г.
размер: 109 KB
Месец Май 2011 г.
размер: 110 KB
Месец Май 2011 г.
размер: 110 KB
Месец Април 2011г.
размер: 112 KB
Месец Април 2011г.
размер: 112 KB
Месец Март 2011 г.
размер: 113 KB
Месец Март 2011 г.
размер: 113 KB
Месец Февруари 2011 г.
размер: 109 KB
Месец Февруари 2011 г.
размер: 109 KB
Месец Януари 2011 г.
размер: 153 KB
Месец Януари 2011 г.
размер: 153 KB
месец Декември 2010г.
размер: 148 KB
месец Декември 2010г.
размер: 148 KB
месец ноември 2010г.
размер: 146 KB
месец ноември 2010г.
размер: 146 KB
месец октомври 2010г.
размер: 154 KB
месец октомври 2010г.
размер: 154 KB
месец септември 2010г.
размер: 150 KB
месец септември 2010г.
размер: 150 KB
месец август 2010г.
размер: 145 KB
месец август 2010г.
размер: 145 KB
месец юли 2010г.
размер: 145 KB
месец юли 2010г.
размер: 145 KB
месец юни 2010г.
размер: 152 KB
месец юни 2010г.
размер: 152 KB
месец май 2010
размер: 153 KB
месец май 2010
размер: 153 KB
месец април 2010
размер: 148 KB
месец април 2010
размер: 148 KB
месец март 2010
размер: 155 KB
месец март 2010
размер: 155 KB
месец февруари 2010
размер: 144 KB
месец февруари 2010
размер: 144 KB
месец януари 2010
размер: 153 KB
месец януари 2010
размер: 153 KB
месец декември 2009
размер: 146 KB
месец декември 2009
размер: 146 KB
месец ноември 2009
размер: 143 KB
месец ноември 2009
размер: 143 KB
месец октомври 2009
размер: 145 KB
месец октомври 2009
размер: 145 KB
месец септември 2009
размер: 142 KB
месец септември 2009
размер: 142 KB
месец август 2009
размер: 147 KB
месец август 2009
размер: 147 KB
месец юли 2009
размер: 145 KB
месец юли 2009
размер: 145 KB
месец юни 2009
размер: 141 KB
месец юни 2009
размер: 141 KB
месец май 2009
размер: 143 KB
месец май 2009
размер: 143 KB
месец април 2009
размер: 140 KB
месец април 2009
размер: 140 KB
месец март 2009
размер: 125 KB
месец март 2009
размер: 125 KB
месец февруари 2009
размер: 116 KB
месец февруари 2009
размер: 116 KB
месец януари 2009
размер: 112 KB
месец януари 2009
размер: 112 KB
месец декември 2008г.
размер: 143 KB
месец декември 2008г.
размер: 143 KB
месец ноември 2008г.
размер: 139 KB
месец ноември 2008г.
размер: 139 KB
месец октомври 2008г.
размер: 145 KB
месец октомври 2008г.
размер: 145 KB
месец септември 2008г.
размер: 145 KB
месец септември 2008г.
размер: 145 KB
месец август 2008г.
размер: 139 KB
месец август 2008г.
размер: 139 KB
месец юли 2008г.
размер: 146 KB
месец юли 2008г.
размер: 146 KB
месец юни 2008г.
размер: 140 KB
месец юни 2008г.
размер: 140 KB
месец май 2008г.
размер: 137 KB
месец май 2008г.
размер: 137 KB
месец април 2008г.
размер: 130 KB
месец април 2008г.
размер: 130 KB
месец март 2008г.
размер: 128 KB
месец март 2008г.
размер: 128 KB
месец февруари 2008г.
размер: 128 KB
месец февруари 2008г.
размер: 128 KB
месец януари 2008г.
размер: 141 KB
месец януари 2008г.
размер: 141 KB
месец декември 2007г.
размер: 124 KB
месец декември 2007г.
размер: 124 KB
месец ноември 2007г.
размер: 133 KB
месец ноември 2007г.
размер: 133 KB