Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Downloads

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Враца през 2023г.
размер: 23 KB
Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Враца през 2022г.
размер: 23 KB
Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Враца през 2021 г.
размер: 22 KB