Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци