Карта на маршрутите

Карта на четири бр. маршрути 

  •  гр.Враца – водопад Скакля – Войводин дол

Време за преминаване на маршрута: 2,5 часа
Маршрутът показва характерни части от резерват "Врачански карст". По него може да се видят характерни карстови форми и редки представители на флората и фауната.
Маршрутът започва от Дома за стари хора „Зора“ в края на града над болницата. Пътеката минава покрай изоставена кариера за варовик и завива вляво, като пресича коритото на потока, спускащ се от водопада. Тук маршрутът навлиза в територията на резерват „Врачански карст“. С леко изкачване извежда до карстов извор, където отново пресича потока и започва стръмно да изкачва към водопада. След като достигне до подножието му, пътеката завива рязко вляво, преодолява много стръмен участък, минавайки покрай входа на голяма, но плитка пещера и извежда на обширна поляна в горната част на скалния венец, където има кът за отдих с пейки и маса. Пътеката завива вдясно и в югозападна посока през карни полета, където някога е имало селище, извежда на просторни пасища с кошари в м. Патлейна. Продължава се срещу течението на потока и се достига до голям каптиран карстов извор с място за почивка. Изкачването до тук продължава около 1,5 ч. Следва кратко изкачване към билото южно от вр. Марков камък, където има изграден заслон. Оттук започва стръмно спускане по Войводин дол. От дясната страна на пътеката се издига висок скален отвес с много пещери и образувания. На две места по дола са оформени кътове за отдих с пейки. За около час пътеката извежда на десния бряг на р. Лева, на 20 м от пролома Вратцата.

Маршрутът е обявен със Заповед № РД-928 от 07.09.2004 г.

 ​GPS трак на маршрута можете да изтеглите тук

  •  Кривите (гр. Враца – кв. Медковец – в. Околчица)

Време за преминаване на маршрута: 3 часа
От центъра на кв. Медковец се излиза до крайните къщи в най-високата му част, завива се вляво и се пресича потока в Медковски дол. Тук започва каменист коларски път, който с множество серпентини и по преки пътеки, пресичащи завоите, извежда на теснината под в. Света гора. Пътят навлиза в гора и покрай няколко кошари извежда до карстов извор. От тук пътеката изкачва през борова гора, след това през широка поляна с млади борови насаждения и извежда на коларски път в м. Царево ливаге. Продължава се през местността Избата покрай голяма чешма и местността Клено и по каменист път, след това по асфалт се достига паметника на в. Околчица.
Маршрутът е обявен със Заповед № РД-928 от 07.09.2004 г.

GPS трак на маршрута можете да изтеглите тук

  •  Ботев път (гр. Враца – м. Йолковица – в. Околчица)

Време за преминаване на маршрута: 3 часа
Маршрутът започва в близост до разклона за с. Паволче на шосето Враца-София. Изкачва се по горски път до малка терасовидна поляна в м. Курдовица. С няколко серпентини пътеката извежда до обширна поляна - м. Таушаница, след което навлиза отново в гората и покрай малък поток извежда до Лесковото кладенче. Оттук пътеката завива вляво, започва да изкачва стръмно през букова гора, като води към красиви билни поляни в м. Царево ливаге, а след това към м. Избата – обширно наклонено пасище с голяма чешма. Продължава се по каменист коларски път, от който след завоя вдясно се отклонява пътека, извеждаща до лобното място на Хр. Ботев в м. Йолковица. Оттук за около 20 мин. се стига до паметника на в. Околчица. Маршрутът е маркиран с каменни колони и жълта маркировка.

Маршрутът е обявен със Заповед № РД-928 от 07.09.2004 г.

GPS трак на маршрута можете да изтеглите тук

  • кв. Бистрец – м. Леденика

Време за преминаване на маршрута: 2,5 часа
Маршрутът започва от помпената станция в кв. Бистрец и изкачва стръмно, като следва електропровода. В м. Костова ливада маршрутът напуска територията на резервата, прехвърля билото и в м. Влайна се слива с туристическия маршрут "Планинарство за начинаещи" на ПП „Врачански Балкан“. По него за около 20 мин. се достига хижа Леденика в района на едноименната пещера.
Маршрутът е обявен със Заповед № РД-928 от 07.09.2004 г.

GPS трак на маршрута можете да изтеглите тук

  •  „Антична и Средновековна Вратица”

Време за преминаване на маршрута: 1,5 часа
Кръговият маршрут е изграден в местността наречена „Градище”, непосредствено до прохода „Вратица”, където според историческите сведения е възникнал град Враца. Той е лесно достъпен и подходящ за преминаване от посетители на всякаква възраст.
Маршрутът запознава посетителите с направените разкопки, предназначението на отделните обекти, тяхната историческа и културна стойност. При преминаване на пътеката туристите ще видят снимки на откритите оръдия на труда и накити в местността.
Маршрутът е обявен със Заповед № РД-422 от 24.06.2009 г.

  •   гр. Враца – м. Гарванец – х. Леденика

Време за преминаване на маршрута: 2 часа

Maршрутът започва от „Червения площад“ в гр. Враца. Върви се по шосето за с. Згориград и след прохода Вратцата се тръгва вдясно по шосето за пещерата Леденика. Пътеката изкачва стръмно през поляни и пасища, като пресича завоите на шосето, после изоставя пътя, бързо набира височина по горист хребет в северна посока и извежда под скалните отвеси в м. Гарванешки камък. Продължава се в западна посока и се излиза на обширно билно пасище с голяма кошара – м. Кравя. Пресича се карно поле и след това шосето за Леденика и по широк горски път се слиза на шосето, по което се продължава до х. Леденика. По маршрута се следва червена маркировка.

Маршрутът е обявен със Заповед № РД-233 от 11.03.2013 г.

GPS трак на маршрута можете да изтеглите тук

  • Гарванец-Гарванешки камък

Време за преминаване на маршрута: 2,5 часа
Маршрутът започва от местността Ибишов валог (увал), намиращ се на 30 мин. от хижа Леденика. Тръгва се вдясно, заобикаля се връх Тошина могила от север и се излиза на билна поляна, където има остатъци от стара кошара и въже за спускане на сено. Пътеката продължава, заобикаля следващия връх и излиза на силно наклонена на изток поляна. Заобикаля се от юг и вр. Генова могила и се тръгва по добре изразено дере, начало на Бутов дол. След това, по диагонал в дясно се пресича връх Бабка и се излиза на Първа ливада.На паноромна площадка с парапет са поставени две пейки и указателни табели. В началото на пътеката, извън резервата е направен и туристически заслон.

Маршрутът е обявен със Заповед № РД-902 от 07.10.2005 г.