Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Извозиха трихлоретилена, съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД

С велопешеходен преход РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността

РИОСВ – Враца ще отбележи Европейската седмица на мобилността

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“