Списък на инсталациите за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет , по-малък от два тона на час

Downloads

Към момента на територията на област Враца няма инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет по-малък от два тона на час.
размер: 1068 KB