Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация

Downloads

Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация за 2023 г.
размер: 824 KB
Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация за 2022г.
размер: 3178 KB
Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация за 2021 г.
размер: 1825 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за първото полугодие на 2021 г.
размер: 73 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за второто полугодие на 2020г
размер: 53 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за първото полугодие на 2020г
размер: 62 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за второ полугодие на 2019г
размер: 67 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за първо полугодие на 2019г.
размер: 54 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за второ полугодие на 2018г
размер: 44 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за първо полугодие на 2018г.
размер: 66 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за второ полугодие на 2017г.
размер: 37 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за първо полугодие на 2017г.
размер: 38 KB
Регистър за постъпилите заявления за достъп до информация, за второто полугодие на 2016г.
размер: 47 KB
2016г.
размер: 47 KB
2015 г.
размер: 73 KB
2014 г.
размер: 63 KB
2013 г.
размер: 61 KB
2012 г.
размер: 71 KB
2011 г.
размер: 57 KB
2010 г.
размер: 47 KB
2009 г.
размер: 52 KB
2008 г.
размер: 51 KB
2007 г.
размер: 46 KB
2006 г.
размер: 30 KB