Доклади за състоянието на околната среда

Downloads

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2023г.
размер: 3626 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2022г.
размер: 3534 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2021г.
размер: 6821 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2020г.
размер: 6762 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019г.
размер: 2301 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018г.
размер: 6400 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.
размер: 10527 KB
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.
размер: 8782 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2015 година
размер: 7302 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2014 година
размер: 2777 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2013 година
размер: 6277 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2012 година
размер: 5759 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2011 година
размер: 2033 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2010 година
размер: 6204 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2009 година
размер: 3774 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2008 година
размер: 7371 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2007 година
размер: 6822 KB
Доклад на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2006 година
размер: 2119 KB