Иформация и връзка със Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ

  • в звеното Център за административно обслужване на РИОСВ – Враца
  • чрез електронна поща:  riosv-vr@riosv-vr.com
  • чрез писмо на адрес: гр. Враца, бул. „ул. Екзарх Йосиф“ №81, п.к. 3000, РИОСВ – Враца
  • чрез устно запитване: на място и на тел. 092 / 62 92 11
  • чрез платформата за достъп до обществена информация

 

Работно време:    от 9:00 до 17:30 часа (без прекъсване)от понеделник до петък