Новини

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

          През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.           Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и...

РИОСВ – Враца провери сигнал за изтичане на отпадъчна вода в река Лева

    Eксперти от РИОСВ  провериха сигнал за изтичане на отпадъчни води в река Лева.  Сигналът, че от тръба на ул. „Войнишка” във Враца се излива замърсена вода е получен на „зеления“ телефон на 20 септември. По време на огледа експертите са установили, че от новоизграден  дъждопреливник по проекта за водния цикъл на гр. Враца в реката изтича видимо замърсена вода. Инспекцията незабавно е сигнализирала...

„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г.

„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на национален координатор на ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването...