Новини

Световен ден на водата 2022 Подземни води - да направим невидимото видимо

Основите: Кога е Световният ден на водата? Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година. Какво представлява Световният ден на водата? Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г., с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода, който представлява структура, управлявана от един или повече членове и...

Няма да бъдат допускани земеделски дейности в чашата на язовир “Аспарухов вал“ край Козлодуй

Заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров ръководи проверка в района на язовир „Аспарухов вал“, разположен в землищата на град Козлодуй, община Козлодуй, село Златия и село Разград, община Вълчедръм. При проверката се установи, че в чашата на язовира,  в участъци по левия бряг, са извършвани земеделски действия. Към момента язовирът, който се използва за напояване и аквакултури, е...

„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г.

„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на национален координатор на ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването...

РИОСВ – Враца провери сигнал за изтичане на отпадъчна вода в река Лева

    Eксперти от РИОСВ  провериха сигнал за изтичане на отпадъчни води в река Лева.  Сигналът, че от тръба на ул. „Войнишка” във Враца се излива замърсена вода е получен на „зеления“ телефон на 20 септември. По време на огледа експертите са установили, че от новоизграден  дъждопреливник по проекта за водния цикъл на гр. Враца в реката изтича видимо замърсена вода. Инспекцията незабавно е сигнализирала...

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

          През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.           Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и...