Решение за прекратяване и отнемане на разрешение и регистрационен документ за дейности с отпадъци от ЗУО

Downloads

Решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ на "Евро Импекс" ЕООД, № 05-РД-175-1 от 09.06.2023 г
размер: 107 KB
Решение за прекратяване регистрацията и действието на регистационен документ на "Екобулсорт" ЕАД , №05-РД-109-07 от 31.05.2023г
размер: 308 KB
Решение за прекратяване регистацията и действието на регистационен документ на "Ресайкъл груп" ООД , №05-РД-212-03 от 18.05.2023г
размер: 374 KB
Решение за прекратяване разрешението за дейности с отпадъци на РЕСАЙКЪЛ ГРУП ООД 05-ДО-244-02 от 18.05.2023г.
размер: 380 KB
Решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ на ЙОНАСИ ЕООД 05-РД-110-02 от 03.04.2023г.
размер: 303 KB
Решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ на БУЛПЛАСТ-2013 ЕООД 05-РД-190-02 от 25.04.2022г.
размер: 1021 KB
Решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ за дейности с отпадъци на АП и КО ЕООД 05-РД-189-01 от 19.12.2022г.
размер: 832 KB
Решение за отнемане на разрешение за дейности с отпадъци на Феникс Грийн ЕООД № 05-РД-231-01 от 19.12.2022г.
размер: 988 KB

размер: 1052 KB
Решение за прекратяване на разрешение за дейности с отпадъци на ТОШЕЛ - АГРО ООД № 05-ДО-246-01 от 31.10.2022г.
размер: 931 KB
Решение за отнемане на разрешение за дейности с отпадъци на Враца-Старт АД № 05-ДО-192-02 от 25.02.2022г.
размер: 1107 KB
Решение за прекратяване на действието на регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „Товарен Автотранспорт Враца 98“ АД № 05-РД-215-01/07.12.2021 г.
размер: 319 KB
Решение за прекратяване на действието на регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „Яндар Еко“ ЕООД № 05-РД-210-02/07.12.2021 г.
размер: 293 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци „Феникс Норд БГ“ ЕООД , №05-ДО-217-01/20.04.2021 г.
размер: 372 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци „Поливаленти“ ЕАД , №05-РД-202-01/01.04.2021 г.
размер: 874 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци „Царевец Агро“ ООД , №05-ДО-243-01/02.03.2021 г.
размер: 801 KB
Решение за прекратяване на действието на регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „Транс Експрес 88“ ЕООД № 05-РД-198-01/17.09.2020 г
размер: 435 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "Петко Карашлийски" ЕООД , №05-ДО-225-02 от 08.05.2020г
размер: 1144 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "АСК-БУЛ" ЕООД , №05-ДО-212-04 от 10.04.2020г
размер: 877 KB
ешение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "СИТ 77" ЕООД , №05-РД-183-02 от 10.12.2019г
размер: 436 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "ХЕФТИ МЕТАЛ" ЕООД , №05-ДО-177-03 от 21.10.2019г
размер: 852 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "ВЕГА-03" ООД , №05-ДО-227-01 от 12.12.2018г
размер: 789 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪСТАНОВЯВАНЕ" , №05-ДО-236-01 от 11.12.2018г
размер: 490 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "Людон Транс" ЕООД, №05-ДО-233-01 от 12.11.2018г
размер: 156 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "Петрол Сървис" ЕООД, №05-ДО-234-01 от 12.10.2018г.
размер: 21 KB
Решение за прекратяване на действие на решение за дейности с отпадъци на "Вария" ЕООД, №05-РД-93-01 от 23.07.2018г.
размер: 348 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци на ЕТ„Христо Христов- Цвети - 2008”, № 05-ДО-195-02 от 19.03.2018 г.
размер: 225 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци на „БКО” ООД, № 05-РД-117-01 от 01.02.2018 г.
размер: 132 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци на „ДЖИОСАЙКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, № 05-РД-149-01 от 16.10.2017 г.
размер: 128 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци на „ДЖИОСАЙКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, № 05-РД-148-01 от 16.10.2017 г.
размер: 129 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци, на „РЕСТИЙЛ” ЕООД , № 05–ДО–214–03 от 22.06.2017 г.
размер: 80 KB
Решение за отнемане на действие на разрешение за дейности с отпадъци, на „МИРЕЛА 04“ ЕООД, № 05-ДО-209-01 от 13.06.2017 г.
размер: 78 KB
Решение за отнемане на действие на разрешение за дейности с отпадъци, на „МЕНИ ГРУП“ ЕООД, № 05-ДО-208-01 от 13.06.2017 г.
размер: 78 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци, „АРАП – 2013” ЕООД, № 05–ДО–219–01 от 09.06.2017 г.
размер: 78 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци, на ЕТ „ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ – ЕМИВА” , № 05 – ДО – 213 – 02 от 07.06.2017 г.
размер: 80 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци, „СПЕЦИАЛ АУТО” ООД, № 05 – ДО – 204 – 01 от 19.05.2017 г.
размер: 78 KB
Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци на „ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ – 2014“ ЕООД , № 05–ДО–184–03 от 03.04.2017 г.
размер: 76 KB
Решение за прекратяване на действието на ЕТ„КАЛИН – ОРЕЛА-КАЛИН МЕТОДИРЕВ” , № 05 – ДО – 211 – 01 от 10.03.2017 г.
размер: 76 KB
Решение за прекратяване на действие на „ПРО – АГРО” ЕООД, № 05 – РД – 134 – 01 от 05.12.2016 г.
размер: 75 KB
Решение за прекратяване действието на „Андонов“ ООД ,ДО-205-01 от 10.10.2016г.
размер: 76 KB
Решение за прекратяване на действие на „Феникс грийн“ ЕООД, № 05 – ДО – 193 – 05 от 20.05.2016 г.
размер: 74 KB
Решение за прекратяване на действие на „ЕВРОСТИЛ - 98” ЕООД, № 05 – ДО – 206 – 01 от 15.04.2016 г.
размер: 76 KB
Решение за прекратяване на „НИКСМЕТАЛ - ГРУП” ЕООД, № 05 – ДО – 180 – 03 от 08.04.2016 г.
размер: 76 KB
Решение за прекратяване на „НИКСМЕТАЛ - ГРУП ” ЕООД, № 05 – РД – 100 – 03 от 08.04.2016 г.
размер: 76 KB
Решение за прекратяване на „РTP ” ООД, № 05 – ДО – 189 – 01 от 18.03.2016 г.
размер: 76 KB
Прекратяване РД на „Екорек България” ЕООД, № 05 – РД - 138 – 01 от 16.03.2016г.
размер: 78 KB
Прекратяване РД на „Екорек България” ЕООД, № 05 – РД - 137 – 01 от 16.03.2016г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ за прекратяване „РОВОТЕЛ СТИЙЛ ” ООД, № 05 – ДО – 183 – 03 от 10.11.2015 г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ на „СОРТ РЕСУРС” ЕООД „ № 05 – РД - 125 – 01 от 12.10.2015г.
размер: 74 KB
Решение на „ФЕНИКС КОМЕРСМЕТАЛ“ ЕООД, № 05-ДО-199-01 от 20.03.2015г.
размер: 77 KB
Решение на “МАДМЕТАЛ - 97” ЕООД, № 05-ДО-168-02 от 29.05.2013 г.
размер: 76 KB