Заплащане на таксите:

- по банков път: IBAN:  BG70 UBBS 8002 3106 1747 08,  

  BIC  на банката е  UBBSBGSF  ,  ТБ ОББ  АД -  клон  Враца

- в касата на РИОСВ  - съгласно заповед на министъра на околната среда и водите за такси, които не надхвърлят 20 лв. /двадесет лева/ заплащането може да бъде осъществено освен по банков път и в касата на РИОСВ - гр. Враца, ул. "Екзарх Йосиф" № 81

 

Плащане на ПОС терминал в център за административно обслужване на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 

Тарифа за таксите, които се събират от РИОСВ - Враца