Функционални характеристики

Downloads

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“
размер: 513 KB
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“
размер: 702 KB