Обява на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП

  • Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Товарене, транспортиране и третиране на негодни за употреба тонер касети, находящи се на ул.„Складова“ №14, гр.Враца“
  • Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/302401

​          Дата на публикуване 18.05.2023г.

  • Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 1(един) брой фабрично нов автомобил за нуждите на РИОСВ-Враца“

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/235521

Дата на публикуване 25.08.2022г.

 

  • Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Закупуване на автомобил за нуждите на РИОСВ-Враца“.

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/224035

Дата на публикуване: 08.07.2022 г.

Процедурата е прекратена.

 

 


Downloads

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП от 10.09.2018
размер: 461 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП
размер: 250 KB