Справка съгласно Наредба № 7 за освободените средства от отчисления по чл. 64 на Общините

Downloads

Решение № УО-ОС-98 от 16.02.2024 г.
размер: 1133 KB
Заявление от община Враца с вх. № УООП-127 от 09.02.2024 г.
размер: 1158 KB
Решение № УО-ОС-97 от 12.01.2024 г.
размер: 1219 KB
Заявление от община Козлодуй с вх. № УООП-813 от 20.12.2023 г.
размер: 3008 KB
Решение № УО-ОС-96 от 20.12.2023 г.
размер: 1492 KB
Заявление от община Мездра с вх. № УООП-771 от 07.12.2023 г.
размер: 2443 KB
Решение № УО-ОС-95 от 06.11.2023 г.
размер: 1058 KB
Заявление от община Враца с вх. № УООП-663 от 23.10.2023 г.
размер: 1130 KB
Решение № УО-ОС-94 от 29.09.2023 г.
размер: 1387 KB
Заявление от община Враца, с вх. № УООП-595 от 27.09.2023 г.
размер: 3117 KB
Решение № УО-ОС-93 от 27.07.2023 г.
размер: 1032 KB
Заявление от община Враца, с вх. № УООП-467-(1) от 17.07.2023 г.
размер: 1105 KB
Решение № УО-ОС-92 от 30.06.2023 г.
размер: 1331 KB
Заявление от община Враца, с вх. № УООП-416 от 23.06.2023 г.
размер: 2558 KB
Решение № УО-ОС-91 от 15.06.2023 г.
размер: 914 KB
Заявление от община Борован, с вх. № УООП-394 от 12.06.2023 г.
размер: 425 KB
Решение № УО-ОС-90 от 22.12.2022 г.
размер: 1563 KB
Заявление с вх. № УООП-645 от 15.12.2022 г., общ. Враца
размер: 1457 KB
Решение № УО-ОС-89 от 22.12.2022 г.
размер: 1394 KB
Заявление с вх. № УООП-644 от 15.12.2022 г., общ. Враца
размер: 1894 KB
Решение № УО-ОС-87 от 21.10.2022г.
размер: 3907 KB
Заявление с вх. № УООП-502 от 11.10.2022г. общ.Борован
размер: 1312 KB
Решение № УО-ОС-86 от 21.10.2022г.
размер: 3571 KB
Заявление с вх. № УООП-501 от 11.10.2022г. общ.Оряхово
размер: 3806 KB
Решение № УО-ОС-85 от 26.09.2022г.
размер: 2702 KB
Заявление с вх. № УООП-456 от 13.09.2022г. общ.Враца
размер: 4692 KB
Решение № УО-ОС-84 от 23.09.2022г.
размер: 2931 KB
Заявление с вх. № УООП-455 от 13.09.2022г. общ.Враца
размер: 5251 KB
Решение № УО-ОС-83 от 11.07.2022г.
размер: 3318 KB
Заявление с вх. № УООП-356 от 04.07.2022г. общ.Враца
размер: 4386 KB
Решение № УО-ОС-82 от 11.07.2022г.
размер: 3014 KB
Заявление с вх. № УООП-355 от 04.07.2022г. общ.Враца
размер: 3588 KB
Решение №УО-ОС-81 от 11.07.2022г.
размер: 3684 KB
Заявление с вх. № УООП-354 от 04.07.2022г. общ.Враца
размер: 4258 KB
Заявлениес вх. № УООП-37 от 26.01.2022 г., общ. Мизия
размер: 415 KB
Решение № УО-ОС-79 от 31.01.2022 г., общ. Мизия
размер: 772 KB
Решение № УО-ОС-78 от 10.01.2022 г.
размер: 2211 KB
Заявление с вх. № УООП-893 от 22.12.2021 г., общ. Козлодуй
размер: 4828 KB
Заявление с вх. № УООП-787 от 27.10.2021 г., общ. Мизия
размер: 5134 KB
Решение № УО-ОС-77 от 03.11.2021 г.
размер: 844 KB
Решение № УО-ОС-76 от 13.08.2021 г.
размер: 730 KB
Заявление с вх. № УООП-559 от 06.08.2021 г., общ. Борован
размер: 2811 KB
Решение № УО-ОС-75 от 15.07.2021 г.
размер: 164 KB
Заявление с вх. № УООП-483 от 09.07.2021 г., общ. Оряхово
размер: 85 KB
Решение № УО-ОС-74 от 12.07.2021 г.
размер: 166 KB
Заявление с вх. № УООП-454 от 30.06.2021 г., общ. Оряхово
размер: 84 KB
Решение № УО-ОС-73 от 29.06.2021 г.
размер: 2672 KB
Заявление с вх. № УООП-426 от 22.06.2021 г., общ. Бяла Слатина
размер: 1986 KB
Решение № УО-ОС-72 от 15.02.2021 г.
размер: 2925 KB
Заявление с вх. № УООП-97 от 05.02.2021 г., общ. Оряхово
размер: 1811 KB
Решение № УО-ОС-71 от 03.02.2021 г.
размер: 2460 KB
Заявление с вх. № УООП-67 от 25.01.2021 г., общ. Оряхово
размер: 1235 KB
Решение № УО-ОС-70 от 28.01.2021 г.
размер: 168 KB
Заявление с вх. № УООП-58 от 21.01.2021 г., общ. Бяла Слатина
размер: 163 KB
Решение № УО-ОС-69 от 28.01.2021 г.
размер: 287 KB
Заявление с вх. № УООП-61 от 21.01.2021 г., общ. Враца
размер: 285 KB
Решение № УО-ОС-68 от 28.01.2021 г.
размер: 289 KB
Заявление с вх. № УООП-59 от 21.01.2021 г., общ. Враца
размер: 287 KB
Решение № УО-ОС-67 от 28.01.2021 г.
размер: 285 KB
Заявление с вх. № УООП-57 от 21.01.2021 г., общ. Враца
размер: 283 KB
Решение № УО-ОС-65 от 12.11.2020 г.
размер: 295 KB
Заявление с вх. № УООП-856 от 12.11.2020 г., общ. Враца
размер: 260 KB
Решение № УО-ОС-64 от 09.11.2020 г
размер: 811 KB
Заявление с вх. № УООП-812 от 30.10.2020 г., общ. Враца
размер: 449 KB
Решение № УО-ОС-62 от 30.10.2020 г.
размер: 1421 KB
Заявление с вх. № УООП-783 от 22.10.2020 г. , общ. Враца
размер: 2389 KB
Решение № УО-ОС-61 от 16.10.2020 г.
размер: 2326 KB
Заявление с вх. № УООП-742 от 09.10.2020 г. , общ. Борован
размер: 1004 KB
Решение № УО-ОС-60 от 07.08.2020 г.
размер: 2102 KB
Заявление с вх. № УООП-569 от 29.07.2020 г. , общ. Враца
размер: 1777 KB
Решение № УО-ОС-59 от 28.07.2020 г.
размер: 3167 KB
Заявление с вх. № УООП-458 (2) от 21.07.2020 г., общ. Козлодуй
размер: 4650 KB
Решение № УО-ОС-58 от 27.07.2020 г.
размер: 2393 KB
Заявление с вх. № УООП-544 от 17.07.2020 г., общ. Козлодуй
размер: 1645 KB
Решение № УО-ОС-57 от 17.07.2020 г.
размер: 2550 KB
Заявление с вх. № УООП-507 от 07.07.2020 г., общ. Враца
размер: 2595 KB
Решение № УО-ОС-55 от 02.06.2020 г.
размер: 1281 KB
Заявление с вх. № УООП-350 от 22.05.2020 г., общ. Оряхово
размер: 653 KB
Решение № УО-ОС-53 от 21.04.2020 г.
размер: 2582 KB
Заявление с вх. № УООП-251 от 10.04.2020 г., общ. Враца
размер: 2448 KB
Решение № УО-ОС-52 от 21.04.2020 г.
размер: 1321 KB
Заявление с вх. № УООП-250 от 10.04.2020 г., общ. Враца
размер: 1280 KB
Решение № УО-ОС-51 от 10.04.2020 г.
размер: 1298 KB
Заявление с вх. № УООП-225 от 02.04.2020 г., общ. Роман
размер: 1516 KB
Решение № УО-ОС-49 от 20.12.2019г
размер: 138 KB
Заявление Вх.№ УООП-731 от 13.12.2019г., общ. Враца
размер: 177 KB
Решение № УО-ОС-48 от 26.11.2019г
размер: 97 KB
Заявление Вх.№ УООП-683 от 21.11.2019г., общ. Оряхово
размер: 247 KB
Решение № УО-ОС-46 от 18.09.2019г
размер: 117 KB
Заявление Вх.№ УООП-532 от 11.09.2019г., общ. Враца
размер: 101 KB
Решение № УО-ОС-45 от 05.09.2019г
размер: 99 KB
Заявление Вх.№ УООП-511 от 28.08.2019г., общ. Враца
размер: 182 KB
Решение № УО-ОС-44 от 05.09.2019г
размер: 77 KB
Заявление Вх.№ УООП-510 от 28.08.2019г., общ. Враца
размер: 196 KB
Решение № УО-ОС-43 от 05.09.2019г
размер: 97 KB
Заявление Вх.№ УООП-509 от 28.08.2019г., общ. Враца
размер: 175 KB
Решение № УО-ОС-42 от 05.09.2019г
размер: 98 KB
Заявление Вх.№ УООП-508 от 28.08.2019г., общ. Враца
размер: 173 KB
Решение № УО-ОС-41 от 05.09.2019г
размер: 95 KB
Заявление Вх.№ УООП-507 от 28.08.2019г., общ. Враца
размер: 178 KB
Решение № УО-ОС-40 от 24.07.2019г
размер: 40 KB
Заявление Вх.№ УООП-440 от 16.07.2019г., общ. Враца
размер: 130 KB
Решение № УО-ОС-39 от 03.07.2019г
размер: 31 KB
Заявление Вх.№ УООП-379 от 24.06.2019г., общ. Враца
размер: 135 KB
Решение № УО-ОС-38 от 21.05.2019г
размер: 28 KB
Заявление Вх.№ УООП-303 от 15.05.2019г., общ. Мизия
размер: 115 KB
Решение № УО-ОС-37 от 08.04.2019г
размер: 40 KB
Заявление Вх.№ УООП-201 от 28.03.2019г., общ. Враца
размер: 166 KB
Решение № УО-ОС-36 от 29.03.2019г
размер: 133 KB
Заявление Вх.№ УООП-167 от 13.03.2019г., общ. Враца
размер: 215 KB
Решение № УО-ОС-35 от 18.03.2019г
размер: 128 KB
Заявление Вх.№ УООП-161 от 11.03.2019г., общ. Козлодуй
размер: 91 KB
Решение № УО-ОС-34 от 22.02.2019г
размер: 128 KB
Заявление Вх.№ УООП-80 от 04.02.2019г., общ. Оряхово
размер: 547 KB
Решение № УО-ОС-33 от 14.12.2018г
размер: 75 KB
Заявление Вх.№ УООП-424 от 05.12.2018г., общ. Враца
размер: 185 KB
Решение № УО-ОС-32 от 13.11.2018г.
размер: 26 KB
Заявление Вх.№ УООП-367 от 06.11.2018г., общ. Кнежа
размер: 48 KB
Решение Вх.№ УО-ОС-31 от 13.11.2018г.
размер: 406 KB
Заявление Вх.№ УООП-347 от 29.10.2018г., общ. Оряхово
размер: 152 KB
Решение № УО-ОС-30 от 11.07.2018г, общ. Мездра
размер: 1065 KB
Решение № УО-ОС-29 от 11.07.2018г, общ. Враца
размер: 1065 KB
Заявление Вх.№ УООП-117 от 02.07.2018г., общ. Враца
размер: 211 KB
Заявление Вх.№ УООП-116 от 02.07.2018г, общ. Враца
размер: 211 KB
Решение УО-ОС-28 от 15.01.2018г. общ. Оряхово
размер: 456 KB
Заявление В-24/04.01.2018г. общ. Оряхово
размер: 166 KB
Решение УО-ОС-27 от 13.12.2017г. общ.Мездра
размер: 461 KB
Заявление В-3065/06.12.2017г. общ. Мездра
размер: 327 KB
Решение УО-ОС-26 от 19.09.2017г. общ. Враца
размер: 473 KB
Заявление В-2327/15.09.2017г. общ. Враца
размер: 294 KB
Решение УО-ОС-25 от 22.06.2017г. общ. Козлодуй
размер: 495 KB
Заявление В-1295/30.05.2017г. общ. Козлодуй
размер: 437 KB
Решение УО-ОС-24 от 31.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 304 KB
Заявление В-1231/22.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 150 KB
Решение УО-ОС-23 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1097 KB
Решение УО-ОС-22 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1097 KB
Решение УО-ОС-21 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1124 KB
Решение УО-ОС-20 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1101 KB
Решение УО-ОС-19 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1129 KB
Решение УО-ОС-18 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1062 KB
Решение УО-ОС-17 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1112 KB
Заявление В-1204/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 180 KB
Заявление В-1203/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 234 KB
Заявление В-1202/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 230 KB
Заявление В-1201/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 220 KB
Заявление В-1200/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 208 KB
Решение УО-ОС-16 от 19.01.2017г. общ. Враца
размер: 253 KB
Заявление 1 В-88/12.01.2017г. общ. Враца
размер: 198 KB
Решение УО-ОС-15 от 09.12.2016г. общ. Роман
размер: 219 KB
Заявление 15 В-3324/ 05.12.2016г. общ. Роман
размер: 86 KB
Решение УО-ОС-14 от 24.11.2016г. общ. Оряхово
размер: 268 KB
Заявление 14 В-3175/18.11.2016г. общ. Оряхово
размер: 133 KB
Решение УО-ОС-13 от 10.11.2016г. общ.Мездра
размер: 280 KB
Заявление 13 В-3006/02.11.2016г. общ. Мездра
размер: 225 KB
Решение УО-ОС-12 от 19.09.2016г. общ.Оряхово
размер: 229 KB
Заявление 12 В-2403/11.09.2016г. общ. Оряхово
размер: 108 KB
Решение УО-ОС-11 от 08.08.2016г. общ.Оряхово
размер: 319 KB
Заявление 11 В-2061/02.08.2016г. общ. Оряхово
размер: 136 KB
Решение УО-ОС-10 от 24.06.2016г. общ.Враца
размер: 284 KB
Заявление 10 В-1537/15.06.2016г. общ. Враца
размер: 287 KB
Решение УО-ОС-09 от 13.06.2016г. общ.Оряхово
размер: 398 KB
Заявление 9 В-1289/18.05.2016г. общ. Оряхово
размер: 113 KB
Решение УО-ОС-08 от 13.06.2016г. общ.Оряхово
размер: 413 KB
Заявление 8 В-1424/06.06.2016г. общ. Оряхово
размер: 215 KB
Решение УО-ОС-07 от 01.03.2016г. общ.Оряхово
размер: 263 KB
Заявление 7 В-507/24.02.2016г. общ. Оряхово
размер: 116 KB
Решение УО-ОС-06 от 10.12.2015г. общ. Враца
размер: 358 KB
Заявление 6 В -3044/ 23.11.2015г. общ. Роман
размер: 80 KB
Решение УО-ОС-05 от 16.11.2015г. общ. Враца
размер: 281 KB
Заявление 5 В -2773/ 21.10.2015г. общ. Враца
размер: 239 KB
Решение УО-ОС-04 от 16.11.2015г. общ. Оряхово
размер: 261 KB
Заявление 4 В-2645/09.10.2015г. общ. Оряхово
размер: 87 KB
Решение УО-ОС-03 от 26.10.2015г. общ.Враца
размер: 387 KB
Заявление 3 В-2126/ 05.10.2015г. МОСВ – София
размер: 402 KB
Решение УО-ОС-02 от 30.09.2015г. общ. Враца
размер: 245 KB
Заявление 2 В -2508/ 23.09.2015г. общ. Враца
размер: 254 KB
Решение УО-ОС-01 от 28.07.2015г. общ. Враца
размер: 357 KB
Заявление 1 В-1714/06.07.2015г. общ. Враца
размер: 178 KB