Обява за работа

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Специализирани регистри"

Публикуван на 16.02.2022 г.

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда", направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

Публикуван на 16.02.2022 г.

Списък с допуснати до интервю кандидати за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Специализирани регистри"

Публикуван на 15.02.2022 г.

Списък с допуснати до интервю кандидати за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда", направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

Публикуван на 15.02.2022 г.

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт, Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

Публикуван на 04.02.2022 г.

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт, Направление "Специализирани регистри"

Публикуван на 04.02.2022 г.

Конкурс за Младши експерт, направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

Публикувана на 18.01.2022 г.

Конкурс за Младши експерт, направление "Специализирани регистри"

Публикувана на 18.01.2022 г

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда", направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"

Публикувано на 10.01.2022 г.

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда", направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите

Публикувано на 10.01.2022 г.

Списък с допуснати до интервю кандидати за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда", направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Публикувано на 07.01.2022 г.

Списък с допуснати  до интервю кандидати  за длъжността Младши експерт, дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда", направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"

Публикувано на 07.01.2022 г.

Определяне на верните отговори и съответните точки за тях по отношение на теста, изготвен за длъжността Младши експерт, дирекция “Контрол и превантивна дейност”,  отдел „Контрол на околната среда”, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

Публикувано на 05.01.2022 г.

Определяне на верните отговори и съответните точки за тях по отношение на теста, изготвен за длъжността Младши експерт, дирекция “Контрол и превантивна дейност”,  отдел „Контрол на околната среда”, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”.

Публикувано на 05.01.2022 г.

Обявление за провеждане на тест за длъжността младши експерт, Направление "Комплексно предодвратяване и контрол на замърсяването"

публикувано на 30.12.2021 г.

Обявление за провеждане на тест за длъжността младши експерт, Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

публикувано на 30.12.2021 г.

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт, Направление "Специализирани регистри"

публикуван на 22.12.2021 г.

 Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт, Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"

публикуван на 22.12.2021 г. 

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт, Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

публикуван на 22.12.2021 г.

Конкурс за Младши експерт, направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Публикувана на 01.12.2021 г.

Конкурс за Младши експерт, направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"

Публикувана на 01.12.2021 г.

Конкурс за Младши експерт, направление "Специализирани регистри"

Публикувана на 01.12.2021 г.