Справка съгласно Наредба № 7 за освободените средства от отчисления по чл. 60

Downloads

Решение № УО-ОС-50 от 02.03.2020г.
размер: 2187 KB
Заявление Вх.№ УООП-72/31.01.2020г и корегирано заявление с Вх.№ УООП-72-(5)/26.02.2020г.
размер: 2743 KB
Решение № УО-ОС-47 от 18.10.2019г
размер: 120 KB
Заявление Вх.№ УООП-573 от 11.10.2019г., АЕЦ Козлодуй
размер: 141 KB