Справка съгласно Наредба № 7 за освободените средства от отчисления по чл. 60

Downloads

Решение № УО-ОС-88 от 26.10.2022 г.
размер: 1068 KB
Заявление с вх. № УООП-513 от 14.10.2022 г., общ. Оряхово
размер: 2623 KB
Решение № УО-ОС-80 от 21.03.2022 г.
размер: 1934 KB
Заявление с вх. № УООП-90-(2) от 11.03.2022 г., общ. Роман
размер: 784 KB
Решение № УО-ОС-66 от 23.11.2020 г.
размер: 323 KB
Заявление с вх. № УООП-851 от 11.11.2020 г., общ. Оряхово
размер: 233 KB
Решение № УО-ОС-63 от 06.11.2020 г
размер: 2097 KB
Заявление с вх. № УООП-811 от 30.10.2020 г., общ. Оряхово
размер: 165 KB
Решение № УО-ОС-56 от 11.06.2020 г., общ. Оряхово
размер: 2057 KB
Заявление с вх. № УООП-388 от 04.06.2020 г., общ. Оряхово
размер: 2285 KB
Решение УО-ОС-54 от 02.06.2020 г.
размер: 2120 KB
Заявление с вх. № УООП-319-(2) от 22.05.2020 г. , общ. Оряхово
размер: 833 KB
Решение № УО-ОС-50 от 02.03.2020г.
размер: 2187 KB
Заявление Вх.№ УООП-72/31.01.2020г и корегирано заявление с Вх.№ УООП-72-(5)/26.02.2020г.
размер: 2743 KB
Решение № УО-ОС-47 от 18.10.2019г
размер: 120 KB
Заявление Вх.№ УООП-573 от 11.10.2019г., АЕЦ Козлодуй
размер: 141 KB