Проекти

РИОСВ – Враца организира посещение на водопад с ученици

РИОСВ – Враца организира “фотолов” в резерват “Врачански карст”

Ученици рисуваха сред природата на резерват “Варчански карст”

РИОСВ – Враца награди победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

Ученици посетиха необлагородена пещера

Kонкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

Завърши маркирането на границата на резерват "Врачански карст"

Ученици поставиха къщички за птици в резерват "Врачански карст"

Ученици наблюдаваха птици е резерват "Врачански карст"

РИОСВ – Враца награди победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

РИОСВ-Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца открива изложба с фотографии от резерват "Врачански карст

РИОСВ-Враца организира посещение на водопада "Скакля" с ученици от община Козлодуй

РИОСВ-Враца организира фотолов с ученици по един от маршрутите в резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца ще награди участниците в конкурса за най-добра снимка от резерват"Врачански карст"

Резерват "Врачански карст" отпразнува своята 30 годишнина

30 години резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца обявява конкурс за най-добра снимка от резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца запознава деца с биологичното разнообразие и защитените територии в резерват "Врачанскикарст"

Награждаване на победителя в конкурса "Най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст""

Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст"

РИОСВ - Враца проведе пленер с ученици по проект "Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст

РИОСВ - Враца проведе фотолов с ученици по проект "Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст"

Покана за пресконференция за представяне на проект на РИОСВ - Враца

РИОСВ-Враца провежда "Конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст"