План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Враца

Downloads

План 2024г.
размер: 3166 KB
План 2023г.
размер: 3292 KB
План 2022г.
размер: 814 KB
План 2021г.
размер: 1444 KB
План 2020г.
размер: 1571 KB
План 2019г.
размер: 1835 KB
План 2018г.
размер: 1385 KB
План 2017г.
размер: 775 KB
План 2016г.
размер: 7154 KB
План 2015г.
размер: 5765 KB
План 2014 г.
размер: 5108 KB
План 2013
размер: 3001 KB
План 2012 г.
размер: 1003 KB
План 2011 г.
размер: 654 KB