Експерти от РИОСВ-Враца се включиха в инициативата за Деня на Дунав

По повод 29 юни – Деня на Дунав, експерти от РИОСВ-Враца се включиха в инициативата, организирана от общинска администрация – Козлодуй. Организирано бе почистване на поречието на река Дунав в границите на Ботев Парк. Под надслов „Река от балони“ бяха аранжирани балони във формата на река. В арт работилница бяха показани произведения на изкуството от отпадъци: рисунки, изделия от отпадъци, послания върху...

Съдът потвърди всички наказателни постановления издадени от директора на РИОСВ-Враца срещу фирмата складирала незаконно тонер касети

  Съдът потвърди три броя имуществени санкции наложени от директора на РИОСВ-Враца на фирма, която незаконно складирала 50 тона негодни за употреба тонер касети в гр. Враца. Имуществените санкции са на обща стойност 40 000 лв.         Едно от издадените наказателни постановления е за незаконно съхранение на отпадък (тонер касети), за който няма издаден регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, а другите две...

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха кълвач от защитен вид

На „зелен телефон“ в регионалната инспекция е постъпил сигнал за намерен кълвач в безпомощно състояние в с. Липница, общ. Мизия. Експерти извършиха проверка на място и установиха, че екземпляра е от вида Зелен кълвач (Picus viridis), който е с рани под крилата и със счупен долен крайник. Сигналоподателят забелязал птицата на двора, където била нападната от котки. Птицата незабавно е изпратена за  Спасителен...

РИОСВ – Враца и учeници от НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца проведоха съвместна инициатива

Експерти от РИОСВ-Враца и ученици от 2 клас от НУ “Св. Софроний Врачански“, гр. Враца проведоха съвместна инициатива в рамките на Twinning проект: „FOR WATER“.  Експертите представиха кратка презентация на тема „Ценим водата – замърсяване и пречистване“. Учениците представиха на мултимедийно устройство „Приказка за водната капки“. Проведоха се няколко лабораторни експеримента, илюстриращи замърсяването  и...

РИОСВ-Враца обяви победителите в конкурса „Екосистемите и тяхното значение за нас“

Във връзка с отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ-Враца оцени най-добрите творби в категориите снимка и рисунка на тема „Екосистемите и тяхното значение за нас“, които акцентират върху екосистемите и тяхното възстановяване за осигуряване устойчиво бъдеще. В подкрепа на инициативата, чрез снимкови материали и рисунки, в конкурса се включиха над 70 участника от различни...

РИОСВ-Враца ще отбележи Световния ден на околната среда с конкурс

Във връзка с отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ-Враца организира конкурс за снимка и рисунка на тема „Екосистемите и тяхното значение за нас“, с които се акцентира върху екосистемите и тяхното възстановяване за осигуряване устойчиво бъдеще. В конкурса могат да участват всички желаещи да се включат в подкрепа на инициативата и да станат част от глобалното движение за...

Проверено е находището на червен божур в защитена местност „Тепето“

Експерти от РИОСВ-Враца  извършиха проверка на защитена местност „Тепето“ - естественото находище на червен божур (Paeonia peregrina), в землището на гр. Криводол, общ. Криводол. При проверката са установени групи от 4-5 екземпляра във фаза на цъфтеж, разположени предимно в слънчевите участъци на територия, по периферията на храстови съобщества и единични групи дървета. Находището е в добро състояние и не са...

60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на...

22 април Ден на Земята

Темата на Деня на Земята 2021 г. е „Да възстановим Земята“.Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на климата. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас  - не само защото ни е...

1-ви май 2021г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Физически и юридически лица могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви в срок до 1-ви май 2021г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете...

01 АПРИЛ - 31 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД

Периодът 1 април - 31 октомври 2021 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, със заповед на министъра на околната среда и водите, с цел вземането на мерки за недопускане възникване на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитените територии. От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна...

42 проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021г.“

Общо 42 проекта на общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2021 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.             За реализиране на всеки класиран проект...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>