РИОСВ – Враца съвместно със СУ „Христо Ботев“, гр. Враца отбеляза Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г.

На 18 май в аулата на училище „Христо Ботев“ се проведе инициатива по повод отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“. В инициативата взеха участие ученици от екоклуб „Детелина“ към училището, както и други ученици, служители на РИОСВ – Враца и представители на Читалище „Развитие“ в града. От страна на инспекцията беше представена презентация за целите на изграждане на Европейската екологична мрежа...

Световен ден на околната среда – 5 юни

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от...

Осемнадесет проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023г.“

Общо 18 проекта на кметства, общини, училища и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.             За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС...

РИОСВ - Враца отбеляза Международния ден на Земята с ученици от училище „Васил Кънчов“, гр. Враца

Ученици от 5-ти, 6-ти клас в СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца, по повод Международния ден на Земята – 22 април. Експерти от инспекцията представиха презентация на тема „Инвестираме в нашата планета“,  каквото е и мотото на деня на Земята тази година. Основната цел е да се привлече вниманието на подрастващите върху...

1-ви май 2023г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви.

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2023г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от...

РИОСВ-Враца спечели делото срещу оператора, съхранявал опасни химикали на площадката в бившия завод „Химко“

РИОСВ-Враца спечели административно наказателно дело срещу оператора, на чиято площадка се съхраняваше серовъглерод. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. С Решение на Административен съд – Враца е потвърдено наказателно постановление, издадено от директора на РИОСВ-Враца, с което на дружеството е наложена имуществена санкция за неизпълнение на предписание по Закона за опазване...

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – „ИНВЕСТИРАМЕ В НАШАТА ПЛАНЕТА“

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят  обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество. И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на...

55 сухоземни и една блатна костенурки в безпомощно състояние са спасени от РИОСВ-Враца

Експерти от инспекцията извършиха извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал относно намерени костенурки, които са отглеждани в частни домове в гр. Враца и гр. Оряхово. При проверката е установено, че екземплярите са представители на видовете Шипоопашата и Обикновена блатна костенурка, с различен размер и на различна възраст. След извършен преглед от ветеринарни специалисти към Спасителен център...

РИОСВ – Враца засилва превантивния контрол през пожароопасния сезон до края на октомври

Със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2023 г. е определен за пожароопасен сезон. От инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна дейност за територията на резерват „Врачански карст“, като за борбата с огъня в границите на резервата се поддържа противопожарно депо, оборудвано със средства и материали за противопожарна защита /тупалки,...

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и...

Служители на РИОСВ и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Световния ден на водата с почистване на река Лева

Служители на РИОСВ и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Световния ден на водата с почистване на река Лева   Служители от Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца и Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда отбелязаха Световния ден на водата – 22 март, с почистване на река Лева в района на Природна забележителност „Вратцата“.  Въпреки лошото...

Ученици от различни държави гостуваха на РИОСВ - Враца и се запознаха с дейността на инспекцията

Ученици от различни държави гостуваха на  РИОСВ - Враца и се запознаха с дейността на инспекцията   На 21.03.2023г. представители на профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ Враца съвместно с партньори по проект Green Youth in Action erasmius+ (Стратегическо партньорство 2021-2023 Еразъм+) от Италия, Турция, Румъния, България, Германия, Испания гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>