Периодът 1 април - 31 октомври 2020 г. е определен за пожароопасен сезон

          Периодът 1 април - 31 октомври 2020 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, със заповед на министъра на околната среда и водите. Целта е да се вземат мерки за недопускане възникване на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитените територии.           От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за...

Извозени са живачния оксид, калиев перхлорат и манганов карбонат, складирани в бившия военен завод „Гаврил Генов“, гр. Враца

На 17.03.2020г. в присъствието на експерти от РИОСВ-Враца и под контрола на представители на Областна дирекция на МВР-Враца, наличните в склада на бивш военен завод „Гаврил Генов“, гр. Враца калиев перхлорат, живачен оксид и манганов карбонат са изкарани и извозени за обезвреждане и последващо третиране от лицензирани фирми.

22 Март - Световен ден на водата!

      Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.       Световният ден на водата ‘2020 поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба  на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на...

РИОСВ – ВРАЦА ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на влажните зони  с ученици от екоклуб „Млад еколог“ на  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Враца. Учениците гостуваха в информационния център на инспекцията, където чрез презентация и викторина  бяха запознати с влажните зони и тяхното значение. Темата на кампанията тази година е „Влажните зони и биоразнообразието“. Целта е да се насочи общественото внимание към важността...

60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на...

РИОСВ-Враца взе участие в 44-тото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на природен парк „Врачански балкан“ и ТП ДГС-Враца, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в териториалния обхват на инспекцията по време на 44-тото среднозимно преброяване в рамките на Националната...

РИОСВ – Враца, ТД „НС“ - Враца и ОД МВР-Враца провериха сигнал за незаконни отпадъци

Експерти от РИОСВ – Враца, Териториална дирекция „Национална сигурност“ (ТД „НС“) – Враца, и Областна дирекция на МВР-Враца провериха сигнал за незаконно складирани отпадъци на площадка в складова база в града. При огледа на площадката е констатирано, че на открит терен са складирани около 50 тона негодни за употреба тонер касети, които са в метални касети, в бигбег чували и в насипно състояние. На площадката...

РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 21 проекта, финансирани от ПУДООС

РИОСВ – Враца провери  и прие изпълнението на 21 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2019“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Класиралите се в тазгодишната кампания са  две общини, единадесет кметства, три училища и пет детски градини. Реализираните проекти от кампанията „Чиста околна среда - 2019” са на...

РИОСВ – Враца продължава с мероприятията по повод на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците с открит урок на тема „Образование и комуникация в областта на управление на отпадъците“ пред шестокласници от екоклуб „Природолюбител“ при СУ „Козма Тричков“, гр. Враца.      Учениците бяха запознати със значението на понятието „Отпадъци“, видовете отпадъци и ползите от  разделното им събиране.      По време на открития урок всички...

РИОСВ – Враца заедно с ученици отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца, съвместно с ученици от 6-ти и 7-ми клас от  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Враца, отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) В информационния център на инспекцията децата бяха запознати с добри практики по управление на отпадъците с презентации на тема „Образование и комуникация в областта на отпадъците“.       По време на мероприятието беше проведен практически урок...

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година   Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на...

МОСВ обявява фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“

Министерството на околната среда и водите обявява фотоконкурс на тема „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“. Каним за участие изкушените да намират красотата в природата и да я запечатват в кадри, които са готови да споделят. Фотографиите трябва да отговарят на едно важно условие – да отразяват красотата на родната природа през четирите сезона, да са актуални, заснети в България през последните две години. Всеки...