РИОСВ - Враца се отзова на сигнал за бедстващи птици от защитен вид

Експерти на РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка  по постъпил на 27 юни сигнал за намерени малки сови в безпомощно състояние в частен имот в с. Баница, общ. Враца. По информация на сигналоподателя, наскоро излюпените екземпляри са останали без родителска двойка, като единият възрастен екземпляр е намерен мъртъв преди няколко дни в близост до гнездото на совите, разположено в комин на сградата в...

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА,СА КЛАСИРАНИ В ПЪРВА ФАЗА НА XV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите,...

РИОСВ-ВРАЦА СПАСИ ПТИЦА ОТ ЗАЩИТЕН ВИД СОВА

На 30.05.2023г. на „зелен телефон“ в инспекцията е постъпил сигнал от дежурен координатор 112 относно намерена сова в безпомощно състояние в гр. Бяла Слатина. Сигналоподателят е забелязал птицата в тревни площи в градско парково пространство, като по данни на местни жители, покривите на сградите в района на парка се обитават от сови. Със съдействието на служители в Община Бяла Слатина, совата незабавно е...

РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По повод ежегодното отбелязване на 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие и 20 май - Световния ден на пчелите, ученици от 6-ти клас на СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца, гостуваха в инспекцията, където експерти изнесоха урок под формата на презентация.   Учениците бяха запознати със същността на биологичното разнообразие, основните проблеми и мерки, свързани с неговото опазване, съхранение и...

Експерти от РИОСВ-Враца се отзоваха на сигнал за бедстващ щъркел

Експерти на РИОСВ-Враца извършиха извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал за намерен екземпляр от вида Бял щъркел в безпомощно състояние в землището на с. Голямо Пещене, общ. Враца. Сигналът е постъпил на 19-ти май на „зелен телефон“ на инспекцията. По време на извършената проверка се установи, че птицата не може да лети и да стои в изправено положение. Предвид необходимостта от установяване...

РИОСВ – Враца съвместно със СУ „Христо Ботев“, гр. Враца отбеляза Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г.

На 18 май в аулата на училище „Христо Ботев“ се проведе инициатива по повод отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“. В инициативата взеха участие ученици от екоклуб „Детелина“ към училището, както и други ученици, служители на РИОСВ – Враца и представители на Читалище „Развитие“ в града. От страна на инспекцията беше представена презентация за целите на изграждане на Европейската екологична мрежа...

Световен ден на околната среда – 5 юни

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от...

Осемнадесет проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023г.“

Общо 18 проекта на кметства, общини, училища и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.             За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС...

РИОСВ - Враца отбеляза Международния ден на Земята с ученици от училище „Васил Кънчов“, гр. Враца

Ученици от 5-ти, 6-ти клас в СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца, по повод Международния ден на Земята – 22 април. Експерти от инспекцията представиха презентация на тема „Инвестираме в нашата планета“,  каквото е и мотото на деня на Земята тази година. Основната цел е да се привлече вниманието на подрастващите върху...

1-ви май 2023г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви.

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2023г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от...

РИОСВ-Враца спечели делото срещу оператора, съхранявал опасни химикали на площадката в бившия завод „Химко“

РИОСВ-Враца спечели административно наказателно дело срещу оператора, на чиято площадка се съхраняваше серовъглерод. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. С Решение на Административен съд – Враца е потвърдено наказателно постановление, издадено от директора на РИОСВ-Враца, с което на дружеството е наложена имуществена санкция за неизпълнение на предписание по Закона за опазване...

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – „ИНВЕСТИРАМЕ В НАШАТА ПЛАНЕТА“

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят  обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество. И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>