РИОСВ - Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от екоклуб „Детелини“

Ученици от 5-и, 6-и и 7-и клас на екоклуб „Детелини“ към СУ „Христо Ботев“ в гр. Враца гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца, където бяха запознати със значението и ползите от опазването на влажните зони. Темата за 2023 година „Време е за възстановяване на влажните зони“ акцентира върху посланията, които носи отбелязването на деня, свързани с възстановяването и опазването на тези бързо изчезващи екосистеми, както и защо са толкова ценни за биоразнообразието, включително и за човека.

На свой ред учениците бяха подготвили презентация за влажните зони в България, включени в Рамсарската конвенция, и характерното за всяка от тях биоразнообразие. Състоя се и предпремиера на кратък видеофилм, който учениците са заснели през 2022 г. по повод Международния ден на Черно море, чието послание е опазване чистотата на р. Дунав и реките от Дунавския водосборен басейн, чрез което допринасяме и за опазването на Черно море.

Празникът завърши с интерактивна игра, с която учениците бяха запознати с основните заплахи за влажните зони, тяхното значение за природата и за човека, както и неотложната необходимост от тяхното възстановяване с цел да се предотвратят принудителните миграции и изчезването на световно застрашени видове птици.

Световният ден на влажните зони е обявен с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., и се чества всяка година на 2 февруари. Целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони за природата и човека.