РИОСВ - Враца определи квоти за събиране на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване през 2023 г.

Във връзка със Заповед №РД-74/30.01.2023г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени допустимите за събиране количества билки от 11 вида лечебни растения от естествените находища извън територията на националните паркове, РИОСВ-Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. В нормативно определения срок (до 31.12.2022 г.) в инспекцията е постъпило 1...

РИОСВ-Враца предприема строги мерки за осигуряване чистотата на населените места

В рамките на инициативата на Министерство на околната среда и водите за почистване на замърсени терени извън определените места за изхвърляне на отпадъци, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца (РИОСВ – Враца), издаде предписания на кметовете на 10-те общини от област Враца, да се предприемат мерки за почистване и недопускане образуването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци,...

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА - УСКОРЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна...

РИОСВ - Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от екоклуб „Детелини“

Ученици от 5-и, 6-и и 7-и клас на екоклуб „Детелини“ към СУ „Христо Ботев“ в гр. Враца гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца, където бяха запознати със значението и ползите от опазването на влажните зони. Темата за 2023 година „Време е за възстановяване на влажните зони“ акцентира върху посланията, които носи отбелязването на деня, свързани с възстановяването...

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВРАЦА ОТГОВАРЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ

          Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ Враца, обслужвана от  Регионална лаборатория- Враца към ИАОС- София. Контролират се следните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици- ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон.         ...

РИОСВ - Враца взе участие в 47-ото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Eксперти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). По време на 47-ото...

20 януари 2023г. е крайният срок за отчитане на изкупените, обработените и реализираните през 2022 г. количества билки от лечебни растения

Във връзка с осъществяваната дейност по изкупуване и/или първична обработка на билки съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения, в срок до 20 януари 2023г., физическитe и юридически лица с организирани билкозаготвителни пунктове на територията на област Враца, е необходимо да представят в инспекцията обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2022г. количества билки,...

РИОСВ – Враца представи механизмите за опазване на околната среда пред младежи от СУ „Христо Ботев“

Във връзка с изпълнение на дейности по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на МОСВ, РИОСВ - Враца проведе презентация на тема „Околна среда - механизми за опазване, съхранение и устойчиво ползване“ пред ученици от 11-и клас към СУ „Христо Ботев“ в града. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Участие взе и експерт на РЛ -...

ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ В XIV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството...

Проектите от кампанията „Чиста околна среда – 2022“ на територията на РИОСВ-Враца са изпълнени

РИОСВ – Враца и ПУДООС приеха без забележка изпълнението на всички девет проекта, получили одобрение за финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022“ към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Класиралите се в тазгодишната кампания шест училища, две детски градини и едно кметство, са реализирали проекти от кампанията „Чиста околна...

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха екземпляри от защитени видове

На 04.11.2022г. в инспекцията е постъпил сигнал относно намерен екземпляр от вида Блед бързолет, в безпомощно състояние, в гр. Враца. На предходния ден в РИОСВ-Враца е постъпил още един сигнал за открит Ням лебед с травма на врата в с. Горни Вадин. Двата вида са защитени съгласно чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. По време на извършените проверки експерти на инспекцията установиха, че е необходимо...

Министерство на младежта и спорта обявява покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи

2022 година e Европейска година на младежта! Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество. Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>