РИОСВ – Враца и ученици от СУ „Васил Кънчов“ отбелязаха Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ – Враца заедно с възпитаниците на СУ „Васил Кънчов“ отбелязаха Европейската седмица на мобилността, която се провежда традиционно от 16 до 22 септември, с  велопоход по велоалеята в парк "Хижата". Децата бяха запознати с видовете превозни средства, начините за предвижване, безопасността на движението и предимствата на екологосъобразния транспорт. Чрез развлекателна игра им бе показана...

За поредна година експерти от РИОСВ – Враца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“ 2019 г.

За девета поредна година служителите на РИОСВ – Враца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“ 2019 г. От страна на РИОСВ – Враца се извърши почистване в района на хижа „Вестител“, велоалеята и района около ресторант „Чайка“ в гр. Враца. В дните на почистване от страна на РИОСВ – Враца имаше дежурен експерт по управление на отпадъците, който обобщаваше подадената информация от общините за събраните...

РИОСВ – Враца ще отбележи Европейската седмица на мобилността

По повод отбелязване на Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе между 16 и 22 септември, на 20 септември РИОСВ – Враца  организира провеждане на велопоход по велоалеята в парк "Хижата".   Целта на инициативата е да се популяризира движението пеша и карането на велосипеди като алтернатива на придвижването с автомобили. Тазгодишната тема е „Безопасно ходене и колоездене“, а мотото на...

Тече регистрацията за Европейската седмица на мобилността 2019

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на национален координатор на ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията,...

РИОСВ-Враца провери 10 сигнала за бедстващи защитени животи през юли

Във връзка с получени сигнали на „зеления“ и дежурния телефон за намерени защитени животни в безпомощно състояние експерти от РИОСВ-Враца извършиха десет извънредни проверки. Сигналите са за защитени животински видове, включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Става дума за птици, открити в безпомощно състояние: три сигнала са за птици от вида „Бял щъркел“, три – за малки...

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР - Плевен и ИАРА - Враца провериха сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР-Плевен и  ИАРА-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Искър при с. Люти брод, община Мездра. Проверката е извършена на 31 юли, в деня на получаване на сигнала. Извършен е оглед на място в района от с. Люти брод  до МВЕЦ „Черепиш“, в това число на съоръженията на МВЕЦ „Черепиш“ и на състоянието на речното легло под и над водовземното съоръжение . Констатирано е наличие на...

Приключиха дейностите по отстраняване на серовъглерода от площадката на „Камибо“ ООД във Враца

На 20.07.2019 г. приключиха дейностите по изтеглянето, прехвърлянето и транспортирането на серовъглерода от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“, Враца. Количествата бяха успешно претоварени в специализирани цистерни, осигурени от фирмата изпълнител „Балкан ресурс“ ЕООД. Операцията премина  спокойно според предварително планираните дейности и се проведе при изключителни мерки за сигурност със...

Министър Димов отмени съкращение на експерт от РИОСВ - Враца

По разпореждане на премиера Бойко Борисов министърът на околната среда и водите Нено Димов днес отмени заповедта за новото щатно разписание на РИОСВ - Враца, с което се съкращава щатна бройка на младши експерт в отдел „Контрол на околната среда“. С това на работа се възстановява младшият експерт Георги Караиванов. Министър Димов проведе среща с експерта, на която присъстваха и областният управител на...

Експерти от РИОСВ-Враца гостуваха на детски екофорум

Експерти от РИОСВ-Враца гостуваха на 2 юли в Детска градина „Слънце“ във Враца на награждаването в детски екофорум на тема "Най-големият малък приятел на природата и животните", организиран от Фондация "АФА-България". Грамота за най-добра картина, която е част от изложба в Народното събрание, бе връчена на Вяра Козарски. Целта на събитието беше децата да се запознаят с последствията от замърсяването на...

Във връзка с отбелязване Деня на река Дунав – 29 юни, РИОСВ – Враца съвместно с Община Оряхово, проведе „Лятно забавление на открито“, на 28.06.2019г. в крайдунавския град, на брега на р. Дунав.

В мероприятието се включиха  деца от ЦДГ "Дружба" Оряхово с директор Мариела Личкова и ОДЗ "Пролет" Оряхово с директор Венелина Иванова, духов оркестър "Оряхово Брас Бенд" към ЦПЛР-ОДК "Людмила Живкова" Оряхово с ръководител Николай Пеев и деца от летен кръжок "Приказно лято" при читалище "Надежда-1871" Оряхово с ръководител Диляна Христова.             Пред участниците беше представена кратка презентация на тема...

РИОСВ-Враца отбеляза Световния ден на околната среда

Във връзка с отбелязването на 5 юни – Световния ден на околната среда, експерти от инспекцията проведоха открит урок с деца от ДГ „Слънце“ – Враца и изнесоха презентация пред ученици от 5 и 6 клас от СУ „Васил Кънчов“ – Враца. Тазгодишната тема „Замърсяване на въздуха - не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха“, насочва вниманието на световната...

Не е констатирано изтичане на сяровъглерод в почвата и въздуха от площадката на „Камибо“ ООД

Във връзка с публикации в местни медии РИОСВ-Враца, Областна администрация Враца и Община Враца правят следното уточнение: На територията на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца се съхраняват 110 т. сяровъглерод. Предвид факта, че химикалът е взривоопасен при контакт с въздуха, той се съхранява в два резервоара, които са изцяло под вода и към момента няма опасност от възникване на аварийни...