Започна кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 г.

МОСВ обяви тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски...

РИОСВ - Враца взе участие в 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици

За поредна година представители на РИОСВ – Враца, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, участваха в определяне на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). По време на 48-то среднозимно преброяване са извършени наблюдения от...

За четвърта поредна година Качеството на атмосферния въздух във Враца отговаря на европейските норми

За четвърта поредна година Качеството на атмосферният въздух във Враца отговаря на нормите заложени в европейското законодателство. През 2023 регистрираните превишения на средноденонощна норма по показател за фини прахови частици (ФПЧ10) са под нормативно установения допустим брой от 35 превишения годишно. За периода от 01 януари до 31 декември 2023 са регистрирани 5 превишения на средноденонощната норма (СДН)...

41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс 41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива...

РИОСВ - Враца и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Европейската седмица на мобилността

На 21.09.2023 г. експерти от РИОСВ - Враца и Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда отбелязаха Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) с пешеходен преход до Природна забележителност „Вратцата“ и почистване на района. Почистени са отпадъците по бреговете на река Лева, както и района на алпийския заслон при прохода „Вратцата“ и подходите към алпийските маршрути за скално...

16-22 септември Европейска седмица на мобилността

Европейска седмица на мобилността e ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тя приканва европейските градове да посветят поне една седмица на устойчива мобилност. кампанията започва на 16-и септември и свършва с Ден без автомобили на 22-ри септември. От 2002 г. насам, Европейска седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като...

Проведено е публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

  На 28.07.2023 г., РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ проведоха публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, в изпълнение на разпоредбите на Закона за защитените територии. В проведеното мероприятие участие взеха организации свързани с опазването на околната среда, представители на местните...

Премахнати са всички незаконно складирани излезли от употреба тонер касети във Враца

Дейностите по окончателното премахване на незаконно складираните тонер касети във Враца, приключиха на 18.07.2023 г. Отпадъците са транспортирани и предадени за третиране на лицензирана фирма, която притежава регламентирана площадка и необходимите документи по Закона за управление на отпадъците. Площадката на ул. „Складова“ в гр. Враца, на която бяха складирани тонер касетите, е почистена. След като...

Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за умряла риба в река Ботуня при гр. Криводол

Експерти от РИОСВ - Враца, съвместно с Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие  на умряла риба в река Ботуня при гр. Криводол, постъпил на 19.07.2023 г. Обходен и огледан е участъка от реката, от моста на изхода на гр. Криводол посока с. Ракево, нагоре по течението до село Краводер. Констатирано е наличие на единични малки и...

Провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ще проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии. От името на трите регионални инспекции бихме искали...

РИОСВ - Враца се отзова на сигнал за бедстващи птици от защитен вид

Експерти на РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка  по постъпил на 27 юни сигнал за намерени малки сови в безпомощно състояние в частен имот в с. Баница, общ. Враца. По информация на сигналоподателя, наскоро излюпените екземпляри са останали без родителска двойка, като единият възрастен екземпляр е намерен мъртъв преди няколко дни в близост до гнездото на совите, разположено в комин на сградата в...

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА,СА КЛАСИРАНИ В ПЪРВА ФАЗА НА XV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите,...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>