Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Лева в землището на кв. Бистрец

Експерти от екоинспекцията във Враца извършиха проверка по сигнал, постъпил на директорски телефон и по електронна поща на 30.05.2022 г. Сигналът е  за  замърсяване на река Лева в землището на гр. Враца, кв. Бистрец, вследствие изпускане на отпадъчни продукти от млекопреработка, от мандра „Млечен рай-2“ ООД. За пречистване на отпадъчните води от млекопреработващото предприятие се експлоатира локална...

РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По случай ежегодното отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май, експерти от РИОСВ - Враца гостуваха на ученици от 6-и и 7-и клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, където изнесоха презентация на тема „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“. Изборът на тема за 2022 г. е с цел да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биологичното разнообразие...

28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна...

РИОСВ – Враца отбеляза Европейският ден на „Натура 2000“

  По повод тазгодишното навършване на 30 години от създаването на екологичната мрежа „Натура 2000“, експерти от РИОСВ-Враца изнесоха открит урок пред ученици от 7-ми клас на ОУ „Никола Войводов“ – гр. Враца, с ръководител на групата г-жа Галина Ганева. Мероприятието се проведе в района на „Комплекс Вестителят“, попадащ на територията на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0000166 „Врачански Балкан” за опазване на...

Световен ден на околната среда 2022 #OnlyOneEarth

  Резюме Събитие и кампания: Световен ден на околната среда 2022 г. Дата: 5 юни 2022 г. Страна домакин: Швеция Тема на кампанията: Само една планета (OnlyOneEarth) Хаштагове: #OnlyOneEarth и #WorldEnvironmentDay Тематичен фокус на Световния ден на околната среда 2022: Да живеем устойчиво в хармония с природата Най-важният ден за околната среда Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия,...

РИОСВ - Враца определи краен срок 3 юни 2022 г. на „Камибо“ ЕООД за обезвреждане на неизползвани опасни вещества

При поредна проверка на „Камибо“ ООД - ТП „Хименерго“ гр. Враца, извършена на 4 май 2022 г. от експерти на РИОСВ – Враца, е констатирано, че дружеството не е обезвредило неизползваните опасни вещества (замърсени отпадъчни води) от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод на площадката на предприятието. Дадено е предписание за обезвреждане на водата от дъното на басейните, съхранявали резервоарите...

МОСВ организира извозването на незаконно складирани тонер касети във Враца

МОСВ организира извозването на незаконно складирани  тонер касети във Враца   Днес Министерството на околната среда и водите започна извозването на незаконно складирани тонер касети в гр. Враца.  Припомняме, че през 2020 година бяха установени нерегламентирано складирани отпадъци от излезли от употреба тонер касети с произход от Италия. По случая РИОСВ - Враца е съставила общо пет акта за установени...

РИОСВ-Враца отбеляза Деня на Земята с две инициативи

Заедно с ученици от клуб „Околна среда“ към ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на Земята – 22 Април. Експерти от инспекцията представиха онлайн презентация, свързана с тазгодишната тема - „Инвестираме в нашата планета“, с която акцентираха върху зелените технологии и иновативното мислене. Обсъдени бяха някои практични и екологосъобразни съвети за промяна в...

РИОСВ-Враца забрани взривните работи на територията на кариера „Кунино“

РИОСВ-Враца забрани извършването на взривни работи в района на обект Находище за варовици “Кунино“, землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца. Издадена е Заповед  за прилагане на превантивна принудителна административна мярка на основание Закона за опазване на околната среда. Принудителната административна мярка е наложена след извършена проверка по сигнал от Българско пещерно дружество, гр. София, за...

Девет проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.“

Общо 9 проекта на кметства, училища и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.             За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС...

1-ви май 2022г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви.

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2022г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от...

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ 2022

Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“. Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема. Настъпил е моментът за...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>