Експерти от РИОСВ-Враца се отзоваха на сигнал за бедстващ щъркел

Експерти на РИОСВ-Враца извършиха извънредна проверка във връзка със сигнал за ударено от мълния дърво, с изградено върху него щъркелово гнездо, находящо се в с. Търнава, общ. Бяла Слатина. Сигналът е постъпил на 2-ри юли на дежурен телефон на инспекцията. В резултат от инцидента е пострадал един от щъркелите, който е открит от местен жител в безпомощно състояние.

При направен оглед от страна на експертите, е установено, че щъркелът е млад екземпляр, който няма видими външни наранявания, но долните крайници са обездвижени. 

Птицата е изпратена за установяване на състоянието и оказване на последваща медицинска помощ в Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора.

Белият щъркел е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.