РИОСВ - Враца определи краен срок 3 юни 2022 г. на „Камибо“ ЕООД за обезвреждане на неизползвани опасни вещества

При поредна проверка на „Камибо“ ООД - ТП „Хименерго“ гр. Враца, извършена на 4 май 2022 г. от експерти на РИОСВ – Враца, е констатирано, че дружеството не е обезвредило неизползваните опасни вещества (замърсени отпадъчни води) от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод на площадката на предприятието. Дадено е предписание за обезвреждане на водата от дъното на басейните, съхранявали резервоарите...

МОСВ организира извозването на незаконно складирани тонер касети във Враца

МОСВ организира извозването на незаконно складирани  тонер касети във Враца   Днес Министерството на околната среда и водите започна извозването на незаконно складирани тонер касети в гр. Враца.  Припомняме, че през 2020 година бяха установени нерегламентирано складирани отпадъци от излезли от употреба тонер касети с произход от Италия. По случая РИОСВ - Враца е съставила общо пет акта за установени...

РИОСВ-Враца отбеляза Деня на Земята с две инициативи

Заедно с ученици от клуб „Околна среда“ към ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на Земята – 22 Април. Експерти от инспекцията представиха онлайн презентация, свързана с тазгодишната тема - „Инвестираме в нашата планета“, с която акцентираха върху зелените технологии и иновативното мислене. Обсъдени бяха някои практични и екологосъобразни съвети за промяна в...

РИОСВ-Враца забрани взривните работи на територията на кариера „Кунино“

РИОСВ-Враца забрани извършването на взривни работи в района на обект Находище за варовици “Кунино“, землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца. Издадена е Заповед  за прилагане на превантивна принудителна административна мярка на основание Закона за опазване на околната среда. Принудителната административна мярка е наложена след извършена проверка по сигнал от Българско пещерно дружество, гр. София, за...

Девет проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.“

Общо 9 проекта на кметства, училища и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.             За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС...

1-ви май 2022г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви.

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2022г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от...

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ 2022

Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“. Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема. Настъпил е моментът за...

01 АПРИЛ - 31 ОКТОМВРИ 2022 Г. ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД

Със заповед на министъра на околната среда и водите, периодът от 1 април до 31 октомври 2022 г. е определен за пожароопасен сезон. Особено внимание ще се обърне на  предотвратяването на палежи в защитените територии - изключителна държавна собственост. От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна дейност за територията на резерват „Врачански карст“, като за борбата с огъня...

РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Деня на водата

Регионална инспекция по околна среда и води във Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на водата – 22 март. В инициативата се включиха и ученици от екоклуб „Детелини“ при СУ ­„Христо Ботев”, с ръководител Гергана Комитска.  Събитието се проведе в „Обща Читалня“ на Регионална библиотека „Христо Ботев“ - гр. Враца. Целта на събитието бе да привличане вниманието на учениците върху...

РИОСВ-Враца и деца от детски танцов състав „Радост“, гр. Враца отбелязаха Световния ден на водата за 2022 г.

Експерти от РИОСВ-Враца и деца от Детски танцов състав „Радост“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца“, гр. Враца, със съвместна инициатива отбелязаха Световния ден на водата 2022г.. Темата тази година е „Подземни води - да направим невидимото видимо.“ Децата представиха танца „Билка“, по музика на Дико Илиев и Варненски танц. Експертите, от своя страна изнесоха мултимедийна...

Министерството на здравеопазването обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с...

Световен ден на водата 2022 Подземни води - да направим невидимото видимо

Основите: Кога е Световният ден на водата? Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година. Какво представлява Световният ден на водата? Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г., с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода, който представлява структура, управлявана от един или повече членове и...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>