46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ,,ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2018/2019 г.

46 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Хl-то издание на Националния  ученически  конкурс  „Посланици  на здравето", за учебната 2018/2019 r. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на...

С открит урок РИОСВ - Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По случай Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, ученици от 5 до 7 клас на училищния екоклуб „Детелина“ към СУ „Христо Ботев“ –Враца, гостуваха в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ). Експерти изнесоха презентация, свързана с тазгодишното мото „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“. Темата има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на...

Институциите във Враца обсъдиха мерки относно съхранението на сяровъглерод на площадката на „Камибо“

По инициатива на директора на РИОСВ-Враца и със съдействието на областния управител на област Враца, на 16.05.2019г. в сградата на Областна администрация Враца се проведе работна среща с институции, имащи отношение по въпроса за съхранението на 110т. сяровъглерод на площадката на „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца, с оператор „Камибо“ ЕООД, гр. София. На срещата освен директорът и експерти от РИОСВ-Враца...

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха ранен бял щъркел

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха ранен бял щъркел   На 3 май на „зеления“ телефон на РИОСВ-Враца е получен сигнал за намерен в безпомощно състояние бял щъркел в района на стадион „Христо Ботев“ в града.   На птицата е оказана първа помощ от специалисти от ветеринарна клиника, при която след направена рентгенова снимка е установено, че едното крило е счупено, а другото е с прободна рана от сачма.  От страна...

РИОСВ-Враца отбеляза Деня на Земята – 22 април

Във връзка с отбелязването на 22 април - Деня на Земята, РИОСВ – Враца проведе мероприятие на тема „Защитете биологичните видове“. Целта на тазгодишната тема беше акцентирането върху грижата за природата и нейните ценности. Под формата на открит урок и викторина седмокласници и ученици от училищния екоклуб „Детелина“ при СУ „Христо Ботев“ - Враца, бяха запознати с ролята на биологичните видове и тяхната...

Общо 21 проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“

И тази година МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Двадесет и един проекта на общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини от област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г”. След като разгледа постъпилите 805 проекта на общини и кметства,...

Първи май е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Крайният срок за подаване на уведомления за разкриване  на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Враца е 1 май, а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix...

На 22 април и във Враца ще бъде отбелязан Денят на Земята

По повод 22 април - Деня на Земята, РИОСВ - Враца ще проведе инициатива, посветена на тазгодишната тема „Защитете биологичните видове“, чиято цел е да се акцентира върху грижата за природата и нейните ценности. Мероприятието ще се проведе на 22 април с ученици от училищния екоклуб „Детелина“ в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца. Под формата на открит урок и викторина децата ще бъдат запознати с ролята на биологичните...

РИОСВ – ВРАЦА ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В РЕЗЕРВАТ „ВРАЧАНСКИ КАРСТ“

Във връзка с пожароопасния сезон 1 април - 31 октомври 2019 г. и в изпълнение на Заповед №РД-180/11.03.2019 г. на министъра на околната среда и водите РИОСВ - Враца предприе мерки за пожарната безопасност в защитените територии - изключителна държавна собственост, резерват „Врачански карст”. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, пасища и др. често прерастват в пожари, които освен материални щети нанасят...

РИОСВ - Враца залеси дръвчета по случай Деня на гората

На 30 март експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца взеха участие в съвместната инциатива „Зелено бъдеще“, организирана от „Екопак България“ и Община Враца по повод Световния ден на гората – 21 март.           Кампанията по залесяване на дръвчета се проведе в кв. „Металург“, където заедно представители на Община Враца, експерти от екоинспекцията и ученици от различни училища на...

РИОСВ –Враца проведе няколко мероприятия по повод Световния ден на водата – 22 март, посветени на тазгодишната тема „Вода за всички! Всеки е важен!“

Мероприятията започнаха още  на 19 март с ученици от 2-ри клас на СУ „Васил Кънчов“  –  Враца, на които беше представена презентация с факти, свързани с необходимостта и липсата от чиста питейна вода в някои райони от света. Под формата на викторина „Какво зная за водата“ и образователни игри на открито „Във водата и на брега“ и „Щафета с букви – Вода за всеки!“, учениците се включиха, опознавайки проблемите с...

РИОСВ – Враца ще отбележи Световния ден на водата – 22 март

По повод отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ – Враца ще проведе няколко инициативи, посветени на тазгодишната тема „Вода за всички! Всеки е важен!“ Мероприятията ще започнат още  на 20.03.2019 г. от 11:00 часа с малчугани от 3-та и 4-та група на Детска градина „Дъга“ – Враца. Под формата на интерактивна приказка и гатанки децата ще се запознаят със значението и необходимостта от чиста вода. На 21.03.2019...