За Деня на водата РИОСВ - Враца организира почистване на р. Лева в района на „Вратцата“

На 22 март  2023 г. се организира почистване на коритото и бреговете на река Лева в района на природна забележителност „Вратцата“. Инициативата е на РИОСВ-Враца по случай международния Ден на водата и е с мото „Бъдете промяната, която искате да видите в света“.

Планираното мероприятие цели участието на повече структури, които със своята акция по почистването на района искат да ангажират обществото с проблема с чистотата на природата и неговото трайно решение. Инициативата на РИОСВ конкретно се насочва към това, че отпадъците от местата в близост до река Лева замърсяват водите ѝ и са предпоставка за нарушаване на хранителната верига на речната фауна.

В акцията по почистване на замърсените терени ще се включат служители на РИОСВ-Враца, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионална лаборатория Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, Природен парк „Врачански балкан“, Областна дирекция „Земеделие“-Враца и „Напоителни системи“ ЕАД-клон Мизия.