Служители на РИОСВ и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Световния ден на водата с почистване на река Лева

Служители на РИОСВ и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Световния ден на водата с почистване на река Лева

 

Служители от Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца и Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда отбелязаха Световния ден на водата – 22 март, с почистване на река Лева в района на Природна забележителност „Вратцата“.

 Въпреки лошото време, в инициативата се включиха Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, „Напоителни системи“ ЕАД - клон Мизия, Басейнова дирекция „Дунавси район“ и Природен парк „Врачански балкан“.

Почистени са отпадъците по бреговете на река Лева, както и района на алпийския заслон при прохода „Вратцата“ и подходите към алпийските маршрути за скално катерене. Събраните чували с отпадъци са извозени от Общинско предприятие БКС – Враца на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Инициативата е посветена на Световния ден на водата и е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

 Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.