Експерти от РИОСВ-Враца се отзоваха на сигнал за бедстващ щъркел

Експерти на РИОСВ-Враца извършиха извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал за намерен екземпляр от вида Бял щъркел в безпомощно състояние в землището на с. Голямо Пещене, общ. Враца.

Сигналът е постъпил на 19-ти май на „зелен телефон“ на инспекцията. По време на извършената проверка се установи, че птицата не може да лети и да стои в изправено положение.

Предвид необходимостта от установяване състоянието и оказване на необходимата ветеринарномедицинска помощ, щъркелът е насочен към Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора.

Белият щъркел е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.