РИОСВ - Враца се отзова на сигнал за бедстващи птици от защитен вид

Експерти на РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка  по постъпил на 27 юни сигнал за намерени малки сови в безпомощно състояние в частен имот в с. Баница, общ. Враца. По информация на сигналоподателя, наскоро излюпените екземпляри са останали без родителска двойка, като единият възрастен екземпляр е намерен мъртъв преди няколко дни в близост до гнездото на совите, разположено в комин на сградата в имота.

По време на проверката се установиха пет млади екземпляра от вида Домашна кукумявка (Athene noctua). Домашната кукумявка е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Поради необходимостта от извършване на преглед и оказване на необходимата ветеринарномедицинска помощ, птиците са насочени за временно настаняване и доотглеждане към Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора.

Съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, за защитените видове, включени в Приложение 3, се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.