РИОСВ – Враца съвместно със СУ „Христо Ботев“, гр. Враца отбеляза Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г.

На 18 май в аулата на училище „Христо Ботев“ се проведе инициатива по повод отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“.

В инициативата взеха участие ученици от екоклуб „Детелина“ към училището, както и други ученици, служители на РИОСВ – Враца и представители на Читалище „Развитие“ в града.

От страна на инспекцията беше представена презентация за целите на изграждане на Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, защитените зони на територията на област Враца и ползите от съвместното съществуване между човека и природата.

От училището бяха организирани викторини и игра – онлайн куиз в платформата Kahoot, като куизът бе разработен от библиотечен специалист от предоставените от инспекцията материали.

Учениците показаха интерес към темата и много добри познания в областта на опазване на природата, и получиха награди от служители на РИОСВ-Враца.