Осемнадесет проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023г.“

Общо 18 проекта на кметства, общини, училища и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

            За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 15 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 7 500 лева (с ДДС) за училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

 

Пет са одобрените проекти на училища/ЦПЛР/ОДК:

 1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Мездра с проект: „Еко – Занималня“
 2. НУ „Петко Р. Славейков“, гр. Роман с проект: „Обичам природата – и аз участвам“
 3. ОУ „Отец Паисий“, с. Софрониево, общ. Мизия с проект: „Уча природосъобразно в еко кът – класна стая на открито“
 4. СУ „Христо Ботев“, с. Габаре, общ. Бяла Слатина с проект: „Зелена класна стая на открито“
 5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Добролево, общ. Борован с проект: „Училищния двор – желана територия за игри и спорт“

 

Седем са одобрените проекти на детски градини:

 1. ДГ „Калина Малина“, с. Краводер, общ. Криводол с проект: „Играя безопасно - на чисто и красиво място“
 2. ДГ „Дружба“, гр. Оряхово с проект: „Детски кът сред природата“
 3. ДГ „Незабравка“, гр. Бяла Слатина“ с проект: „Играем, учим и творим на двора“
 4. ДГ „Първи юни“, с. Бутан, общ. Козлодуй с проект: „Еко занималня“
 5. ДГ „Знаме на мира“, гр. Враца с проект: „Зелена аптека създаване на био-градинка за засаждане на билки, цветя и сезонни зеленчуци“
 6. ДГ „Славейче“, с. Манастирище, общ. Хайредин с проект: „Обичам природата и аз участвам“
 7. ДГ „Слънце“, гр. Враца, филиал кв. „Бистрец“ с проект: „Обичай природата – избягвай екраните“

Шест са одобрените проекти на общини/кметства:

 1. Община Хайредин с проект: “Възстановяване на детска площадка с. Хайредин“
 2. Кметство Бъркачево, общ. Бяла Слатина с проект: „С уважение към природата – с грижа за здравето“
 3. Кметство Царевец, общ. Мездра с проект: „Село Царевец – обичам природата и аз участвам“
 4. Кметство Малорад, общ. Борован с проект: „Изграждане на зона за отдих и почивка за жителите на село Малорад, община Борован“
 5. Община Борован с проект: „Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован“
 6. Кметство Попица, общ. Бяла Слатина с проект: „Спорт сред природата – облагородена жизнена среда за здраве и отдих в село Попица“

 

            Финансирането е за дейности, свързани с почистване, облагородяване, създаване на зони за отдих и почивка, игри и спорт, класни стаи на открито и др. Целта е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда.

Протокол с класираните проекти в НК „Чиста околна среда - 2023г.“ е наличен на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.