Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за умряла риба в река Ботуня при гр. Криводол

Експерти от РИОСВ - Враца, съвместно с Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие  на умряла риба в река Ботуня при гр. Криводол, постъпил на 19.07.2023 г.

Обходен и огледан е участъка от реката, от моста на изхода на гр. Криводол посока с. Ракево, нагоре по течението до село Краводер.

Констатирано е наличие на единични малки и няколко по-големи екземпляри умряла риба в реката на моста при „Махалата“ в гр. Криводол и няколко умрели малки рибки  на моста при с. Голямо Бабино.

Нагоре по течението след село Пудрия, както и надолу по течението, при моста на изхода на гр. Криводол, посока с. Ракево не е констатирано наличие на умряла риба.

Взети са водни проби за анализ от Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда от четири точки по течението на река Ботуня. Измерените на място експресни показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. За останалите изследвани показатели е необходимо технологично време.

По целия обходен участък река Ботуня е видимо бистра. Навсякъде, включително и на местата където е констатирано наличие на единичните умрели риби, плуват пасажи с риби.

Отчитайки факта, че в района няма промишлени предприятия и други точкови източници на замърсяване, считаме, че се касае за еднократно залпово изхвърляне в реката на замърсяващи вещества.