На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ-Враца осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС преди срещата /срещите за обществено обсъждане: