РИОСВ-Враца ще отбележи Световния ден на околната среда с конкурс

Във връзка с отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ-Враца организира конкурс за снимка и рисунка на тема „Екосистемите и тяхното значение за нас“, с които се акцентира върху екосистемите и тяхното възстановяване за осигуряване устойчиво бъдеще.

В конкурса могат да участват всички желаещи да се включат в подкрепа на инициативата и да станат част от глобалното движение за възстановяване на екосистемите в полза на хората и природата, чрез снимкови материали или рисунки, с които да се акцентира върху красотата и стойността на местните екосистеми, или ефективни мерки за тяхното възстановяване и поддържане в добро състояние.

Конкурсът е отворен за участие до 04.06.2021г., след което жури ще оцени и избере 5-те най-впечатляващи творби в двете категории, които ще бъдат публикувани на официалния интернет сайт на инспекцията.

 

 

Указания за участие в конкурса:

  1. Участници в конкурса могат да бъдат деца или възрастни, професионални или любители – фотографи.
  2. Всеки участник може да се включи с до три снимки или рисунка, към които е необходимо да се посочи следната информация: имена, телефон за връзка, възраст, местоживеене, заглавие на снимката и място, където е заснета. Рисунките следва да се изпращат на посоченият по-долу e-mail адрес в jpg. или pdf. формат.
  3. Снимките и рисунките могат също така да популяризират следните дейности:
  • Доброволческа кампания по почистване около река, парк или друга природна зона;
  • Озеленяване на дом, училище или обществено пространство с местни дървета или растения;
  • Други дейности и инициативи насочени към опазване на биологичното разнообразие и подобряване състоянието на екосистемите;
  1. Материалите да се изпращат на e-mail адрес: riosv_vr@m-real.net
  2. Срок за изпращане до 04.06.2021г.
  3. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 7-ми юни на интернет страницата на РИОСВ-Враца: https://riosv.vracakarst.com/

Повече информация за инициативата в световен мащаб можете да намерите на адрес: https://www.worldenvironmentday.global/