42 проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021г.“

Общо 42 проекта на общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2021 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

            За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за образователните институции.

20 са одобрените проекти на общини и кметства:

 1. ОБЩИНА КРИВОДОЛ за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ И ОТДИХ В IV РАЙОН НА ГР. КРИВОДОЛ“
 2. ОБЩИНА КРИВОДОЛ за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В ГРАДСКИ ПАРК НА ГР. КРИВОДОЛ“
 3. КМЕТСТВО ГОРНИ ВАДИН, ОБЩИНА ОРЯХОВО,за проект:“ СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕН КЪТ В СЕЛО ГОРНИ ВАДИН“
 4. КМЕТСТВО ФУРЕН, ОБЩИНА КРИВОДОЛ за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В КМЕТСТВО ФУРЕН“
 5. КМЕТСТВО СЕЛАНОВЦИ, ОБЩИНА ОРЯХОВО за проект:“ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“
 6. КМЕТСТВО ЧИРЕН, ОБЩИНА ВРАЦА за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА.“
 7. ОБЩИНА МЕЗДРА за проект:“ ОБОСОБЯВАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ГРАД МЕЗДРА“
 8. КМЕТСТВО МРАМОРЕН, ОБЩИНА ВРАЦА за проект:“ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ С ЛЯТНО КИНО В СЕЛО МРАМОРЕН, ОБЩИНА ВРАЦА“
 9. КМЕТСТВО ВИРОВСКО, ОБЩИНА ВРАЦА за проект:“ ЕКОЛОГИЧЕН КЪТ ЗА СПОРТ“
 10. КМЕТСТВО ОСЛЕН КРИВОДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В С. ОСЛЕН КРИВОДОЛ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА ДЕТЕ – ПРИРОДА“
 11. ОБЩИНА ВРАЦА за проект:“ УСЛОВИЯ ЗА КРЕАТИВЕН ОТДИХ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА“
 12. ОБЩИНА РОМАН за проект:“ СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В ГР. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА“
 13. КМЕТСТВО КУНИНО, ОБЩ. РОМАН за проект:“ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. КУНИНО, ОБЩ. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА“
 14. КМЕТСТВО СТОЯНОВЦИ, ОБЩИНА РОМАН за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ДЕТСКИ КЪТ В С. СТОЯНОВЦИ, ОБЩ. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА“
 15. ОБЩИНА РОМАН за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО НА ГР. РОМАН“
 16. ОБЩИНА ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА за проект:“ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“
 17. КМЕТСТВО ОСЕЛНА, ОБЩИНА МЕЗДРА за проект:“ ЗАЕДНО ДА ПОЧИСТИМ И СЪЗДАДЕМ КЪТ ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. ОСЕЛНА, ОБЩ. МЕЗДРА“
 18. ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА за проект:“ СЪЗДАВАНЕ НА МЯСТО ЗА СПОРТ И ИГРИ В МЕСТНОСТ ЛЕСОПАРКА“
 19. КМЕТСТВО ЛЮТИ БРОД, ОБЩИНА МЕЗДРА за проект:“ КЪТ ЗА ОТДИХ И ДЕТСКИ ИГРИ“
 20. КМЕТСТВО КРУШОВИЦА, ОБЩИНА МИЗИЯ за проект:“ РЕНОВИРАНЕ НА ПАРКОВА ЗОНА И КЪТ ЗА ОТДИХ С ОБОСОБЕНА ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. КРУШОВИЦА“

10 са одобрените проекти на училища и ЦПРЛ/ОДК:

 1. ПГТР, ГР. ВРАЦА за проект:“ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕНЕРГИЯТА ЕФЕКТИВНО“
 2. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ за проект:“ ГРИЖАТА ЗА ПРИРОДАТА ДНЕС И СЕГА Е НЕОТЛОЖНА - ЗАЕДНО УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА“
 3. ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. РАКЕВО, ОБЩ. КРИВОДОЛ за проект:“ ПРИРОДА И УЧИЛИЩЕ - РЪКА ЗА РЪКА“
 4. ПГО "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА", ГР. БЯЛА СЛАТИНА за проект:“ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО КЪТ“
 5. ЦПЛР ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ГР. ВРАЦА за проект:“ ЗДРАВОСЛОВНИ ЗАНИМАНИЯ НА ДВОРА И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА ОТ ЦПЛР ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ГР. ВРАЦА“
 6. ПТГ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", ГР. ВРАЦА за проект:“ СПОРТЪТ НА ОТКРИТО, НЕОБХОДИМОСТ И ПАНАЦЕЯ ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ“
 7. СУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. ОРЯХОВО за проект:“ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ СУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ОРЯХОВО“
 8. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. КРУШОВИЦА, ОБЩ. МИЗИЯ за проект:“ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. КРУШОВИЦА, ОБЩ. МИЗИЯ, ОБЛ. ВРАЦА“
 9. ОБУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КРАВОДЕР, ОБЩ. КРИВОДОЛ за проект:“ УЧА БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО“
 10. ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. ВРАЦА за проект:“ МОЯТА ГРАДИНА“

12 са класираните проекти на детски градини:

 1. ДГ "СЛАВЕЙЧЕ", ГР. ВРАЦА за проект:“ ВЕСЕЛИ ИГРИ СРЕД ПРИРОДАТА“
 2. ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", ГР. ВРАЦА за проект:“ ВКУСНАТА БИО ГРАДИНКА ЗЕЛЕНО СЪРЦЕ“
 3. ДГ "ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА", ГР. ВРАЦА за проект:“ ОПОЗНАВАМ И ПАЗЯ ПРИРОДАТА“
 4. ДГ "СЛЪНЧИЦЕ", ГР. КОЗЛОДУЙ за проект:“ ЗЕЛЕНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА МАЛКИТЕ СЛЪНЧИЦА ОТ ДГ СЛЪНЧИЦЕ, ГР. КОЗЛОДУЙ“
 5. ДГ "СЛАВЕЙЧЕ", ОБЩ. КРИВОДОЛ, ОБЛ. ВРАЦА за проект:“ ИГРАЯ БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО“
 6. ДЯ № 6 "ПРИКАЗКА", ГР. ВРАЦА за проект:“ ПРИКАЗНИ ЗАБАВЛЕНИЯ НА ОТКРИТО В ДЯ № 6 ПРИКАЗКА, ГР. ВРАЦА“
 7. ДГ "ДЕТЕЛИНА", ГР. МЕЗДРА за проект:“ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ ДГ ДЕТЕЛИНА, ГР. МЕЗДРА“
 8. ДГ "СЛЪНЧИЦЕ", ГР. МЕЗДРА за проект:“ ИГРАЕМ И СПОРТУВАМЕ НАВЪН ОТ ДГ СЛЪНЧИЦЕ, ГР. МЕЗДРА“
 9. ДГ "МИР", ГР. КОЗЛОДУЙ за проект:“ ЗЕЛЕН РАЙ ОТ ДГ МИР, ГР. КОЗЛОДУЙ“
 10. ДГ "ЮРИЙ ГАГАРИН", с. МАЛОРАД, ОБЩ. БОРОВАН за проект:“ ИГРАЯ, УЧА И СПОРТУВАМ В ЗЕЛЕНА И ЧИСТА СРЕДА ДГ ЮРИЙ ГАГАРИН, С. МАЛОРАД, ОБЩ. БОРОВАН“
 11. ДЕТСКА ЯСЛА № 2, ГР. ВРАЦА за проект:“ МАЛКИТЕ ДЕЦА И ГОЛЯМАТА ПРИРОДА - РЪКА ЗА РЪКА“
 12. ДГ "РАДОСТ", ГР. БЯЛА СЛАТИНА за проект:“ ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНТЕСОРИ ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ДГ РАДОСТ, ГР. БЯЛА СЛАТИНА“

            Финансирането е за дейности по почистване и облагородяване, създаване на зони за отдих и игри, класни стаи на открито, изграждане на детски площадки. Целта е повишаване на екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазването на околната среда, в образователния и възпитателния процес на подрастващите.

Списък на одобрените проекти  можете да видите  интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.