22 април Ден на Земята

Темата на Деня на Земята 2021 г. е „Да възстановим Земята“.Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на климата. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас  - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция - тя е необходимост за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.

Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямото гражданско честване в света. Днес ви каним да станете част от отбелязването на Деня на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по климата по целия свят.

https://www.earthday.org

Как всеки може да се включи в отбелязването на Деня на Земята?

За отбелязване Деня на Замята, тази година са организирани 4 кампании:  

 • Проектът Canopy (The Canopy Project)

$ 1 = 1 дърво. Проектът Canopy си партнира с групи по целия свят, за да гарантира, че вашето дарение устойчиво засажда дървета за по-зелено бъдеще за всички. Залесяването спомага за улавянето на въглерод, охлаждането на пренагретите места, благоприятства селското стопанство, подпомага опрашителите, намалява риска от предаване на болести и стимулира местните икономики. Можете да бъдете част от него.

 • Храна и околна среда

Хранителният отпечатък измерва въздействията върху околната среда, свързани с отглеждането, производството, транспортирането и съхранението на храна - от консумираните природни ресурси, през замърсяването, до отделените парникови газове. Научете как да намалите своя отпечатък и да помогнете на другите да го направят.

Нека да възприемем най- добрите нови техники и практики за подпомагане на фермерите, обновяване на земята им и улавяне на въглерода чрез регенеративно земеделие и устойчиви хранителни практик

 • Голямото глобално почистване:

Проблемът ни със замърсяването излиза извън контрол и околната среда страда заради него. Откритите сметища отделят опасни парникови газове, отпадъци и замърсители, които навлизат в океаните и сладководните басейни. Микро пластмасата навлиза в храната ни и във въздуха, който дишаме. Смята се, че хората консумират пластмаса, равняваща се на размера на кредитна карта всяка седмица. Присъединете се към нас, за да помогнете да спрем замърсяването.

 • Климатична грамотност

Преди петдесет години първият Ден на Земята дава началото на екологична революция. В момента разпалваме образователна революция, за да спасим планетата. Ние гарантираме, че учениците по целия свят се възползват от висококачествено образование, за да се превърнат в информирани и ангажирани с околната среда млади хора.

В комбинация с гражданското образование, климатичната и екологична грамотност ще създадат работни места, ще изградят зелен потребителски пазар и ще позволят на гражданите да се ангажират с възстановяването на Земята.

https://www.earthday.org/earth-day-tips

Предложени са 51 мерки за Деня на Земята, като част от тях са както следва:

 • Подкрепете голямото глобално почистване, като съберете отпадъците около Вас, докато се наслаждавате на дейностите си на открито.
 • Споделете Вашата история или историята на Вашата общност и полаганите усилия за опазване на околната среда.
 • Спрете обезлесяването, като подкрепите компании, които играят активна роля срещу него. И този ден на Земята помислете за дарение в проекта Canopy, където всеки долар засажда дърво.
 • Замърсяването с пластмаса е един от най-важните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес. Изчислете вашето лично потребление на пластмаса, след което използвайте нашите съвети, за да се освободите от пластмасите за еднократна употреба!
 • Индивидуалните и малки групови почиствания могат да имат голямо положително въздействие върху общността. За да направим промяна в световен мащаб, трябва да предприемем локални действия. Организирайте почистване на местно ниво.
 • Ограничете ползването на пластмасови торбички за еднократна употреба като ги замените с чанти за пазаруване за многократна употреба.
 • В борбата срещу замърсяването с пластмаса, спазвайте трите принципа: намаляване употребата на пластмаса, повторна употреба и рециклиране.
 • Неформалното образование играе важна роля в предоставянето на общността на знания, необходими са постигане на по-чисто и сигурно бъдеще. Организирайте неформална среща с лекции и дискусии с представители на общността, с цел запознаване с екологични проблеми и предприемане на конкретни действия.  
 • Компостирайте хранителните остатъци!
 • Купувайте органична храна, за да предпазите тялото си и околната среда от токсични пестициди.
 • Купувайте храна от местни производители – директно от фермата или от пазара.
 • Направете си собствена органична градина.
 • Използвайте бутилка за вода за многократна употреба.
 • Избягвайте пластмасови предмети за еднократна употреба и по възможност купувайте продукти от стъкло или хартия.
 • Практикувайте устойчива мода! Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги изхвърляте.
 • Винаги четете етикетите! Използвайте екологични, нетоксични почистващи продукти, за да избегнете попадането на токсични химикали в канализацията!
 • Пестете електричеството и винаги изключвайте осветлението, когато излизате.