РИОСВ - Враца и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Европейската седмица на мобилността

На 21.09.2023 г. експерти от РИОСВ - Враца и Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда отбелязаха Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) с пешеходен преход до Природна забележителност „Вратцата“ и почистване на района.

Почистени са отпадъците по бреговете на река Лева, както и района на алпийския заслон при прохода „Вратцата“ и подходите към алпийските маршрути за скално катерене.

Събраните чували с отпадъци са извозени на Регионално депо за неопасни отпадъци.

 Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година от 16 - 22 септември. Темата на кампанията тази година е „Пестене на енергия“ и акцентира на особено важния проблем, засягащ потреблението на енергия за градска мобилност. Целите на ЕСМ са насърчаване на устойчивата мобилност, стимулиране на активния транспорт и създаване на приятни за живеене градове.