РИОСВ – Враца прие изпълнението на 25 проекта финансирани от ПУДООС

РИОСВ – Враца провери  и прие изпълнението на 25 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Класиралите се в тазгодишната кампания са  две общини, единадесет кметства, пет училища и седем детски градини. Реализираните проекти от кампанията „Чиста околна среда - 2020” са на територията на общините: Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Мизия, Роман и Оряхово.

В училищата и детските градини са монтирани съоръжения за игри на открито, пейки, люлки, кошчета за отпадъци, засадени са цветя, изградена е декинг площадка  за учене, спорт и релакс

Общините и кметствата са  изградили  кътове за отдих и спорт, обновени са детски площадки, монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци, беседки.

Целта на кампанията „За чиста околна среда“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора.